– Få ansatte gir spesielle utslag på statistikker

Direktør for Samisk høgskole, Maren Palismaa, mener det ikke er overraskende at en kartlegging viser at nesten halvparten av skolens ansatte er i administrative stillinger.

Diehtosiida

Antall administrative stillinger ved Samisk høgskole bør man vurdere opp mot samfunnsansvaret og offentlig pålagte oppgaver, mener direktør Maren Palismaa.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Selv om vi er den minste høgskolen i Norge, så har vi samme krav og forpliktelser overfor myndighetene som vi skal oppfylle, og da må man nødvendigvis ha nok ansatte til å gjøre jobben, sier direktør for Samisk høgskole, Maren Palismaa.

En oversikt som er laget av Norsk senter for forskningsdata viser at blant høgskoler i Norge har Samisk høgskole høyest andel administrative stillinger. Der jobber over 46 % av de ansatte administrativt.

– Burde nesten hatt flere ansatte

Maren Palismaa

Direktør ved Samisk høgskole Maren Palismaa.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Direktøren konstaterer selv at en andel administrative stillinger på 46 prosent virker mye, all den tid det ellers i samfunnet er mye fokus på effektivisering og avbyråkratisering.

Hun viser til at Samisk høgskole har en viktig rolle i oppbyggingen av det samiske samfunnet, og de ansatte kjenner ofte at arbeidsbyrden er stor.

– Tatt i betraktning de krav som vi er pålagt som høgskole, så er det perioder der mine ansatte har følt at skolen heller skulle hatt flere og ikke færre ansatte, sier Palismaa.

Skolen har også rapportert prosjektstillinger i dette kartleggingsarbeidet, og de kan også bidra til store utslag når det totale antallet administrative stillinger summeres, påpeker hun.

Kartlegger driften

I likhet med andre statlige institusjoner, pågår det også et internt kartleggingsarbeide på Samisk høgskole for å se på muligheter for effektivisering.

Tallene fra Norsk senter for forskningsdata viser blant annnet at ved universitetene i Bergen, Oslo og Stavanger er en fjerdedel av årsverkene i administrative stillinger.

Samisk høgskole har ikke satt seg noen bestemt målsetting vedrørende andelen av slike stillinger, sier Palismaa.

– Høgskolens styre har så langt gått inn for at det ved naturlig avgang, altså når administrativt ansatte pensjonerer seg eller slutter, vurderes utlyst fagstillinger i stedet, og det vil jo i framtiden bety færre ansatte i administrasjonen, sier hun.