NRK Meny
Normal

– Etterlyser ny reinbeitekonvensjon

Reineiere i Nordland fortviler over at reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige fortsatt ikke er ratifisert, og nå ber Områdestyret for Nordland myndighetene om en fortgang i saken.

Tom Lifjell

Reineier og tidlegere nestleder i Områdestyrene for Nordland, Tom Lifjell.

Foto: Jon Terje Fossland, Statskog

– Slik det er nå får vi ikke bruke beiteområder på svensk side som vi har kunnet bruke tidligere. Dette gjelder mange reinbeitedistrikter i Nordland, forteller reineier og tidligere nestleder i Områdestyret for Nordland, Tom Lifjell fra Mo i Rana.

Har forhandlet i seks år

Etter at norsk-svensk reinbeitekonvensjon av 1972 opphørte å gjelde i 2005 har ikke reindriftsnæringen i grenseområdene hatt tilgang til vinterbeiteområder på svensk side.

I seks år har myndighetene forhandlet om en ny avtale, men fortsatt er ikke den nye reinbeitekonvensjonen ratifisert og gjort gjeldende for norsk og svensk lovgivning.

– Ny reinbeitekonvensjon er fremforhandlet og den nye avtalen ble underskrevet i 2009 og etter dette har konvensjonen vært høring både i Norge og Sverige. Vi avventer avklaringer først og fremst fra svensk side, forteller landbruks- og matminister, Lars Peder Brekk.

– Lager private ordninger

Reinsdyr i vinterlandskap

Lifjell påpeker at det er uheldig at reinen ikke får følge sine faste vinterveier.

Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

Manglende tilgang til vinterbeiter på svensk side skaper problemer for reindriften i Nordland.

– Når reineiere ikke lengre har tilgang til vinterbeiteområdene i Sverige skaper dette utfordringer for reindriften. Vi må drive med tilleggsfôring og bruke beiteområder som egentlig skal brukes til vår-, sommer- og høstbeite, forteller Tom Lifjell.

Hvilke konsekvenser har dette for reindriften?

– Når vi må la reinen beite på områder som egentlig er sommerbeiteområder fører det til nedsliting av beiteområdene i Norge. I tillegg er fôring kostbart. Selv om vi får tilskudd til fôring er ikke dette tilstrekkelig, sier Lifjell.

– Foring er kun en nødløsning

Områdestyret i Nordland peker også på det uheldige med at reinen ikke får vedlikeholdt vanen med å flytte til vinterbeitene øst i Sverige og viser til at fôring er en nødløsning som ikke bør etableres som et alternativ for tradisjonell vinterbeiting.

Manglende reinbeitekonvensjon skaper også praktiske vansker for reindriften i Nordland.

– Vi må spørre reineiere i Sverige om vi kan bruke områder i Sverige. Noen har en god dialog med de svenske samebyene og praktiserer ulike ordninger. Men dette er private løsninger som ikke er regulert gjennom noe lovverk og avtaler, sier Lifjell.

– Håper på snarlig ratifikasjon

Landbruks- og matministeren kan ikke si når den nye reinbeitekonvensjonen vil bli ratifisert.

– Man har i Sverige vært nødt til å avklare noen juridiske problemstillinger som har medført at dette har dratt ut i tid, forteller Lars Peder Brekk.

Lars Peder Brekk

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, satser på å komme til enighet i løpet av året.

Foto: Heiko Junge / Scanpix


– Jeg skjønner veldig godt de utfordringer som det her pekes på. Det er derfor vi jobber med å få på plass reinbeitekonvensjonen slik at vi får avklart den grenseoverskridende reindriften.

– Det er særdeles viktig at vi får en løsning nå og som er beskrevet på en god måte i uttalelsen fra Områdestyret i Nordland. Det er først og fremst i Nordland og Troms at vi har disse utfordringene, sier han videre.

– Blir det en ratifikasjon i 2012?

– Jeg håper selvsagt at vi får en ratifikasjon i 2012 og på det viset får fremdrift. Det har vært møter på embetsnivå mellom norsk og svensk side like før jul og jeg har også hatt en del kontakt med min svenske kollega Eskil Erlandsson både før og etter jul. Så vi håper på fremdrift, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.