– Et rimelig språkkrav

Kautokeino kommune høster ros fra nabokommunen Alta, når de nå har åpnet for at nyansatte må gjennomføre et samisk språkkurs dersom de ikke kan samisk ved ansettelse.

Guovdageaidnu - Kautokeino

Samiskspråklig kunnskap blant ansatte i Kautokeino kommune anses som viktig og nødvendig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bjørn-Atle Hansen

Bjørn Atle Hansen forstår hvorfor det er viktig for Kautokeino kommune med samisktalende arbeidskraft.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Kautokeino er en helsamisk kommune der samisk er dagligspråket, så at du må beherske samisk i et samisk kjerneområde, på lik linje som en må beherske norsk i et norsk kjerneområde, det har jeg full forståelse for sier rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen.

Det var i går kommunestyret i Kautokeino vedtok et nytt språkkompetansekrav.

«Fremmedspråklige søkere som ikke behersker samisk må være villige til å gjennomføre samiskopplæring etter ansettelse.»

Dette kravet kan de nå stille ved nyansettelser. Fra før av har kommunen fire andre språkkrav å velge mellom når de lyser ut stillinger.

Oppdatering måtte til etter år med stillstand

Johan Vasara

Johan Vasara er ordfører i Kautokeino kommune, og synes det bare er rett og rimelig at samisk språkkompetanse skal verdsettes på en skikkelig måte i kommunen deres.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Praksisen i kommunen der 95 % er samiskspråklige, har hittil vært at minst et av disse skal benyttes ved utlysning av nye stillinger.

Med gårsdagens vedtak har de nå et femte alternativ.

– Det var på høy tid med en oppdatering, disse språkkompetansekravene har stått uendret i flere tiår, sa ordføreren Vasara etter kommunestyremøtet.

Ønsker samisktalende velkommen også til Alta

Nabokommunen Alta har også en del samiske beboere, men er ikke en samisk kommune å regne i den forstand at den er en del av samisk språkforvaltningsområde, og har ikke slike krav til samiskkompetanse som Kautokeino.

– Vi har ikke det problemet her i Alta, med å yte tjenester til vår majoritetsbefolkning med tjenester på deres morsmål, norsk sier rådmannen.

Likevel anser rådmannen det som en fordel med samisktalende ansatte.

– Også vi ønsker å rekruttere flere samiskspråklige ansatte til kommunen, da vi har en del samisktalende brukere som må få tjenester hos oss, og vi vet at dette behovet vil være økende i tiden fremover, spesielt i omsorgstjenesten sier Alta.

Verdsetter samisk på en litt annen måte i Kautokeino

Selv om samisktalende arbeidskraft ønskes velkommen til Alta, kan de nok ikke skilte med en slik gulrot som Kautokeino kommune kan.

– Det er helt klart at samisk språkkompetanse verdsettes i kommunen vår, og i visse yrker, spesielt i omsorgsyrket kan de med samisk språkkompetanse få tillegg i lønn. Dette gjelder leger og sykepleiere, for å nevne noen, sier Vasara.

Hvordan Altaværingene skal sikre seg samisktalende leger, sykepleiere, lærere og andre har ikke rådmannen i Alta et godt svar på.

– Vi har per dags dato ingen slagplan på det, men vi har gjort kartleggingen, og den viser at også vi behøver samisktalende arbeidskraft. Om vi må gå inn med virkemidler i form av høyere lønninger for å få til dette er ikke diskutert, og det har heller ikke vært på dagsordenen til nå, avslutter Alta rådmannen.