– Den mest kriminelle handling i grønlandsk politikk

Urani naamik

«Urani? Naamik!» (Uran? Nei takk!) var hovedparolen til demonstrantene.

200-300 grønlandske demonstranter møtte opp til fredagens demonstrasjon i København mot uranutvinning på Grønland.

Det var Falke Thue Mikailsen som sto bak fredagens demonstrasjon. Mikailsen er en kjent aktivist og tidligere medlem av Greenpeace.

Hans begrunnelse for å holde demonstrasjonen er at han er forbannet på det grønlandske parlamentet, Naalakkersuisut, skriver den grønlanske avisen Sermitsiaq.

– Det vi snakker om er en fremtidig forurensningskilde i et omfang, som ingen mennesker i verden kan styre. Så hvorfor skulle de da klare å styre det på Grønland? spør han.

– Befolkningen er ført bak lyset

Den kjente demonstranten mener at regjeringen på Grønland har handlet mot sine egne tradisjoner ved å tillate uranutvinning på Grønland.

– Vi er et folk med en tradisjon, som har respekt for vår moder natur og havets mor. Så hvorfor skal penger og Siumut plutselig gå inn og endre på det? spør han retorisk.

Mikailsen mener at Grønlands problem er at det er blitt innført selvstyre.

– Grønland fikk selvstyre fordi Grønland skulle melde seg ut av gjeldendeinternasjonale lover og regler, som gjelder for rikdommer under grunnen. Nå vil Grønland bil en egen stat. Når det ikke lenger er noen regler på området, så er det ingen regler å overholde. Det er det som er problemet, påpeker han.

Falke Thue Mikailsen mener at man nulltåleranse-politikken overfor radioaktive stoffer må gjeninnføres.

Han mener at uten en folkeavstemning er opphevelsen ulovlig.

– Det har aldri skjedd noe så kriminelt i grønlandsk eller dansk politikk før. Man gikk til valg på å oppheve nulltåleransen for å kunne utvinne sjeldne jordarter med uran som biprodukt, men rett etter valget har man kun talt om uran. Befolkningen er blitt ført bak lyset, og det er kriminelt, understreker Falke Thue Mikailsen.