– En holdningsendring må til

Kautokeino kommune står med en kuttliste på 10 millioner kroner i 2015, der arbeidsfraværet er et av de største problemene, fastslår ordføreren.

Ordfører Klemet Erland Hætta på talerstolen i kommunestyremøtet i Kautokeino

Ordfører Klemet Erland Hætta på talerstolen i kommunestyremøtet i Kautokeino.

Foto: Liv Inger Somby

Kautokeino kommune har slitt med økonomien i flere år og havnet på ROBEK-lista i 2013.

På mandagens kommunestyremøte fikk ordfører Klemet Erland Hætta og de andre politikerne presentere en kuttliste på hele 10 millioner kroner.

Han lover likevel at det ikke skal gå nevneverdig ut over drifta i kommunen.

– Vi må finne en annen form for å gi et godt tjenestetilbud, og må effektivisere for å kunne fortsette å gi et godt tilbud til befolkninga. Innbyggerne skal likevel ikke merke mye, sier Hætta.

Man regner med at når de nye omsorgsboligene står klare vil kommunen kunne spare fire millioner kroner ved å samle alle omsorgstrengende i ett og samme bygg.

Et annet grep er å nedklassifisere noen veier for å spare inn på brøytekostnader.

– Det vil noen merke, men vi har samtidig opprettet et eget brøytefond, der folk kan søke om tilskudd for selv å sørge for brøyting av veiene, sier han.

Edel Hætta Eriksen

93 år gamle Edel Hætta Eriksen (Sámiálbmot Bellodat) holder stand som politiker, og er som de andre tynget av alvoret i millionkuttene Kautokeino kommune må gjøre.

Foto: Liv Inger Somby

Store fraværsproblemer

Fraværet er imidlertid det største problemet for kommunen, der Hætta mener det må en holdningsendring til blant de kommunalt ansatte.

Fravær koster nemlig kommunen nesten 10 millioner kroner i året.

– Det er nok flere årsaker til fraværet, men det er altfor høyt og det er en høy kostnad. Vi har bedt administrasjonen om å utrede dette, komme med en tilbakemelding til kommunestyret, for å kunne gjøre nødvendige tiltak for å få ned fraværet. Noe av fraværet er kanskje kulturbetinget og det går på holdninger, mener ordføreren.

To fraværestopper

Han sier at de har to fraværstopper i kommunen i løpet av året som er påfallende.

– Den ene toppen er i forbindelse med elgjakt, og den andre er ukene før påska. Da må vi spesielt se på hvorfor vi har et høyere sykefravær i de to periodene enn ellers i året. Vå må se om det er noe vi kan gjøre for å få det ned. Her må vi jobbe systematisk og målrettet, men alle må være innstilt på å bidra, fastslår Hætta.

– Hvor lenge kommer kommunen til å være på ROBEK-lista?

– Ifølge våre forpliktende plan skal vi være ute av lista innen 2017, svarer Hætta.

Kommunestyremøte Kautokeino

Alvorstunget politikere må sørge for kutt på nesten 10 millioner kroner i Kautokeino i 2015. F.v. Anders S. Buljo, Berit Marie Eira, Hans Ole Eira, Berit Anne Oskal Kemi og Klemet Klemetsen.

Foto: Liv Inger Somby

Dette er kuttlisten i Kautokeino kommune:

  • Fraværet må ned i kommunen, koster nå 10 millioner kroner (holdningsendring må til)
  • Det nye omsorgssenteret som åpnes til sommeren, da klarer kommunen å spare 3, 7 millioner kroner, fordi det blir færre ansatte
  • En legestilling blir lagt ned, sparer 1.5 millioner kroner
  • En lærerstilling kuttes, besparelse på 600 000 kroner
  • Dekning av tidligere års medforbruk gjør at man må spare 4,9 millioner kroner (kommunen hadde et underskudd 31.12.2013 på 12.7 millioner kroner)

Andre endringer som må gjøres i kommunen:

Taket på kulturhuset blir reparert kun for 130.000 kroner og ikke 250.000 kroner, slik det først var foreslått.

Anton Dahl fra Venstre foreslo at det skulle kjøpes inn to skillevegger til idrettshallen Báktehárji (veggene koster 120.000 kroner), da det er viktig å ha gode idrettstilbud til både barn og unge.

Selv om det er kutt, så velger kommunen å etablere brøytefond på 150.000 kroner. Det betyr at de som bor i de små grendene hvor veiene blir nedklassifisert har mulighet til å søke om midler for å brøyte veiene.