– En glimrende idé

– Det er en glimrende idé å donere møtegodtgjørelsen jeg ikke selv kan ta i mot, sier sametingsrepresentant Åge Nordkild.

Åge Nordkild

Sametingsrepresentant Åge Nordkild (NSR)

Foto: NSR

Sametingsrepresentant Åge Nordkild (NSR) har fått avslag fra Sametinget på søknad om å delta gratis på møter for å unngå avkorting i trygda.

Nordkild kan som uførepensjonist ikke tjene mer enn 79.216 kroner (1G) uten avkorting i pensjonsutbetalingen fra NAV.

– Opprett fond!

Som sametingsrepresentant mottar Nordkild fast kr. 54.000 i året. En etterbetaling fra Sametinget av møtegodtgjørelse for fjoråret har ført til at sametingsrepresentanten er satt i et økonomisk dilemma. Før påske sa han at han ser seg nødt til å droppe politiske møter for å beholde trygda .

Det er ikke bare Nordkild som har kommet i et slikt dilemma. Tidligere fylkestingspolitiker i Finnmark Hanne Nilsen var i samme situasjon for noen år siden. Da løste fylkestinget i Finnmark det slik, etter Nilsens forslag, at de opprettet et fond hvor Nilsens møtegodtgjørelse gikk. Fondet ble blant annet brukt til å gi reisestøtte til funksjonshemmede. Nilsen foreslår at Sametinget oppretter et tilsvarende fond .

Støtter ideen

Den ideen tenner Nordkild på.

– Det er første gangen jeg hører om det og jeg synes det er en glimrende idé. Jeg vil være med på det, men det er plenumsledelsen som må foreslå en slik sak for Sametingets plenum, sier Nordkild.

Sametinget har plenumsmøte allerede i neste uke, fra 16. til 19. april.

– Jeg håper at plenumsledelsen klarer å få saken opp til realitetsbehandling allerede neste uke, for det er jo anledning til å komme med nye saker, sier Nordkild.

Han kommer ikke delta på møtet neste uke, men håper at et fond blir opprettet på møtet neste uke, slik at han får delta på plenumsmøtet i juni.

– Man kan jo si at jeg kommer til å tape pengene, men hvis det går til et godt formål, så skal jeg være med på å jobbe gratis slik at fondet får pengene.

Foreslår å gi til hørselshemmede

Nordkild sier at et slikt fond eventuelt kan brukes til å støtte opp om folk som er i samme situasjon som ham, altså er hørselshemmet.

– Vi har noe som kalles Hørselshemmedes landsforbund. Det kunne vært aktuelt å donere pengene til dem, synes jeg. Men det er mange gode formål man kunne brukt pengene på.

Vil ikke ned i trygd

Det andre alternativet Nordkild har er å gå ned i trygd, men det vil han ikke gjøre.

– Det ønsker jeg ikke, det er tross alt ikke så lenge igjen av denne valgperioden. Hvis man går ned i trygd, så tar den en tid før man får den tilbake igjen etter at man går av som politiker.

Nordkild er enig med Hanne Nilsen i at dagens trygderegelverk er urettferdig og må endres.

– Den må ses på, helt klart. Politikeroppgaven er en oppgave folk har valgt oss til for å tale folkets sak og da skal det være mulig også for uførepensjonister å være politikere.

Oanehaččat

  • Várálaš boazodoallohyhttat

    Válgabjárgga siida Seainnus Návggastat boazoorohaga 23A stivra bivdá Finnmárkku fylkkamánni váikkuhit dasa ahte guokte hyhttá oktan olgovisttiiguin Bigážis Suoidneleavššis jávistuvvojit. Sivvan dasa lea go hyhttaid eaiggát lea eret vádjolan, ja bearáš lea áiga juo heaitán bohccuiguin. Nu čállá Válganjárgga boazoeaiggát Nils M. Gaup, ja čujuha dasa ahte visttit, nu movt dál leat, sáhttet leat várálačča jus ovdamearkka dihte mánát dohko mannet.

  • Almmai áššáiduhtton goddan nissona

    Almmai gii lea áššáiduhtton leat goddan nissona 30 jagiin Romssas ikte ehkes mieđiha ahte son biddjo hálddusgiddegassii njealji vahkkui. Dán dieđiha áššáskuhtti NRK:ii. Dievdu váldui gitta ássodagas gos navdet goddima dáhpáhuvvan. Poliiját duođaštit ahte nissonis ja áššaiduhtton albmas leamaš oktavuohta ovddežis

Laster Twitter-innhold