NRK Meny
Normal

– Vi tror hans handlinger er en form for hevnaksjon

Næringslivsleder ber Tysfjord kommune vurdere habiliteten til kommunepolitiker.

Filip Mikkelsen og Bernt Langås

Bernt Langås (til høyre) ber Tysfjord kommune vurdere habiliteten til kommunepolitiker Filip Mikkelsen (til venstre).

Foto: Harriet Aira og Sander Andersen / NRK

«Vi ber om at hans handlinger og habilitet blir grundig vurdert.»

Dette skriver styreleder for boligutbyggerselskapet NSB NordSalten Boliger AS Bernt Langås i et brev til kommunestyret i Tysfjord. Han ber kommunestyret vurdere kommunepolitiker Filip Mikkelsen sin habilitet.

– Etter min mening har han vært inhabil i mange saker som direkte eller indirekte har berørt oss, sier styreleder for NordSalten boliger og BBi AS største eier Bernt Langås, som de siste årene har bygd flere boliger i Tysfjord og Hamarøy.

Filip Mikkelsen

Kommunepolitiker Filip Mikkelsen forstår ikke hvorfor han skal være inhabil.

Foto: Sander Andersen / NRK

Men kommunestyrepolitiker Filip Mikkelsen forstår ikke kritikken.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal være inhabil, selv om jeg har hatt slike verv i private selskaper. Det er ikke slik at slike verv gjør at man blir inhabil i saker som angår samfunnsutvikling, mener kommunepolitikeren.

Krevde Mikkelsens avgang

I fjor krevde boligbygger Bernt Langås at kommunepolitiker Filip Mikkelsen skulle gå av som styreleder for Dragsbedriften Jessen Rør AS. Langås mener at etter dette har Mikkelsen hevnet seg ved ikke å fronte Langås’ boligsatsing på Drag.

Bernt Langås

– Etter valget og Filip og dem kom har det stoppet helt opp i Tysfjord, sier næringslivsleder Bernt Langås.

Foto: Sander Andersen / NRK

«Avsett styreleder Filip Mikkelsen innen 1 mnd. Alternativt vil våre selskaper avslutte alt av samarbeid med deres selskap Jessen Rør AS fra samme tidspunkt.» skrev Langås 18. april i fjor i en e-post til Jessen Rør AS, med kopi til Filip Mikkelsen.

Omtrent en og en halv måned senere trekker Mikkelsen seg som styreleder for selskapet. Mikkelsen forteller at han selv 8. juni i fjor valgte å trekke seg som styreleder for Jessen Rør AS, men ønsker ikke å utdype hvorfor.

– Jeg har ikke kommentarer til dette. Jeg valgte selv å trekke meg.

Reagerer på manglende fokus

I tillegg til å være kommunestyrerepresentant, sitter Filip Mikkelsen også i formannskapet i Tysfjord kommune og er aktiv i partiet Høyre. Han har og har hatt flere styreverv i private selskaper, og er kjent som tidligere direktør for det lulesamiske senteret Árran gjennom 17 år. I dag driver han selskapet Divtasconsult AS.

I brevet til kommunestyret, som ble sendt 13. mai i år, reagerer Bernt Langås sterkt på at Mikkelsen ikke lenger har fokus på boligsatsningen til NSB NordSalten Boliger AS i Tysfjord, og viser til at Mikkelsen fronter en annen, kommunal boligsatsing i NRK Sápmis oppslag 9. mai i år.

«Undertegnede reagerer sterkt på at tidligere styreleder hos deleier ikke lenger har fokus på boligsatsningen som hans partifeller har innvilget tilskudd stort kr. 1.100.000,-. Etter vår oppfatning har dette sammenheng med at vedkommende måtte fratre som styreleder fra deleier Jessen rør as. Vi tror at hans handlinger er en form for hevnaksjon mot eiergruppen bak boligsatsingen på Drag.», skriver Langås.

Langås utdyper dette overfor NRK slik.

– Etter valget og Filip og dem kom har det stoppet helt opp i Tysfjord. Filip Mikkelsen, tidligere styreleder for Jessen Rør AS, som eier halve NSB Nord-Salten Boliger AS, deltok i offentlige politiske møter der han ikke korrigerte informasjon og gjorde at jeg som enkeltperson ble nedpratet i lokalsamfunnet og det politiske miljøet i Tysfjord.

Mikkelsen forstår ikke hvorfor

Filip Mikkelsen forstår ikke hvorfor Langås mener han er inhabil.

– Mitt grunnsyn er at jeg arbeider med samfunnsutvikling for Tysfjordsamfunnet, og spesielt for Dragssamfunnet. Og jeg synes det er flott at private satser på boliger på Drag, men det betyr ikke at kommunen ikke skal legge til rette for at private skal kunne bygge seg et hus.

Bernt Langås påstår at dette er en slags form for hevnaksjon overfor han?

– Nei, dette vil jeg ikke kommentere. Det er ikke min måte å jobbe på eller slik jeg ser på saken. Jeg ønsker at samfunnet skal utvikle seg, og mener at det er plass til alle, sier Mikkelsen.

Opp til kommunestyret

Det blir nå opp til kommunestyret i Tysfjord å vurdere brevet fra Bernt Langås.

– Jeg kan ikke forskuttere hva kommunestyret blir å gjøre. Dette vil bli lagt fram for kommunestyret. Jeg må sjekke mer om innholdet i brevet, men her har du påstander fra bare den ene parten. Jeg må sjekke mer før jeg gir noen råd til kommunestyret, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.