NRK Meny
Normal

– EDL tar helt feil

– Finnmarksloven er rasediskriminerende og udemokratisk, sier organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). Partiet Rødt mener EDL tar grunnleggende feil.

VIDEO: EDL skal anmelde Finnmarkseiendommen

Partiet Rødt sin hjemmeside

Partiet Rødt sin hjemmeside

Foto: NRK

Partiet Rødt tar sterk avstand fra EDLs planer om rettsak mot samenes rettigheter.

Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) har uttalt at de vil stevne staten for retten fordi de mener Finnmarksloven (FEFO) er rasediskriminerende og udemokratisk.

Ole-Gunnar Leirvaag

Samepolitisk talsmann Ole-Gunnar Leirvaag for partiet Rødt

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tar grunnleggende feil

Samepolitisk talsmann Ole-Gunnar Leirvaag for partiet Rødt sier at EDL tar grunnleggende feil når de ikke tar inn over seg hvilke rettigheter folkeretten gir til Norges samer. Han viser til ILO-konvensjon nr. 169 som Stortinget ratifiserte i 1990.

– Gir samene mer makt enn det de har krav på

Nestleder Turid Bjørnstrøm i EDL uttalte til nrk.no/nordnytt at Finnmarksloven gir samene mer makt enn de bør ha krav på i forhold til hvor mange de er.

– Dette går på bekostning av etniske grupper som for eksempel nordmenn, sier Bjørnstrøm.

Turid Bjørnstrøm

Nestleder Turid Bjørnstrøm i EDL

Foto: Thor Thrane / NRK

Hun mener at hvis man blir utelukket fra demokratiske prosesser så er det faktisk forskjellsbehandling, og henviser til blant annet til styret i Finnmarkseiendommen, hvor halvparten av styremedlemmene velges direkte fra sametinget.

Bjørnstrøm sier dette er i strid med FNs rasediskrimeringskonvensjon, og det er med denne konvensjonen som grunnlag at EDL skal gå til sak.

– Sprer forvirring

EDL prøver å spre forvirring om samenes folkerettslige status og organisasjonen driver en hetslignende aktivitet som Rødt tar skarp avstand fra, skriver partiet Rødt i pressemeldingen.

Partiet mener også at Stortinget har vist seg som en dårlig ivaretaker av interessene til Finnmarks befolkning, mens Sametinget har bedre forutsetninger for å kunne fungere bedre.