NRK Meny
Normal

Møter Meltveit Kleppa til hastemøte

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma krever strakstiltak langs Nordlandsbanen for å få slutt på reinpåkjørslene.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma

Foto: Liv Inger Somby/NRK

- Hvert år drepes uakseptabelt mange rein langs Nordlandsbanen, og vi er meget bekymret for reindrifta i området om det ikke snarest settes i verk tiltak på strekningen, sier Sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Hun har bedt om et hastemøte med Samferdselsdepartementet og Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa om denne saken i dag.

– Samfunnet rammes hardt

I flere år har påkjørsler av reinpåkjørsler på Nordlandsbanen vært et stort problem for reindrifta. Ulykkene oppleves som svært belastende for den enkelte reineier, både psykisk og økonomisk, påpeker Jåma.

– Ikke bare forårsaker påkjørslene store dyrelidelser og massive økonomiske tap for reindrifta, men også en stor helsemessige belastningen for reindriftsutøverne som ser at livsgrunnlaget bokstavelig talt meies ned av tog, sier Jåma.

Har tro på gjerder

I Sverige har de også slitt med tilsvarende problemer langs jerbanelinjen. Der har de gjerdet inn 126 mil av jernbanestrekningen. Også norske reindriftsutrøvere har ytret ønske om at jernbanestrekningen langs Nordlandsbanen gjerdes inn. Jåma mener dette tiltaket ville være effektivt.

– Sametinget er enig med reindrifta i området og Fylkesmannen i Nordland, Hill Marta Solberg, om at tiltak må komme i form av gjerder, noe som har vist seg svært effektivt i Sverige, sier Jåma.

Hun påpeker også at Jernbaneverket på statsbudsjettet er tildelt hele 60 millioner kroner til å minke viltpåkjørsler. Disse pengene bør nå brukes til å stoppe reinpåkjørslene langs Nordlandsbanen, mener Jåma.