Hopp til innhold

– Berrejit sámástit go gohčodit mánáidgárddi sámi mánáidgárdin

Eadneolmmoš Máret Hildur duššastuvvá go sámi mánáidgárddiin dárustit, muhto dál áigu Sámediggi sámáiduhttit mánáidgárddiid.

Máret Hildur Stueng

SÁMÁSTIT SÁMI MÁNÁIDGÁRDDIIN: Máret Hildur ja Dánil jođus mánáidgárdái. Sudnos lea vuordámuš beassát sámástit sámi mánáidgárddis.

Foto: Mairela Idivuoma / NRK

– Go mánáidgárdi gohčoda iežas sámi mánáidgárdin dahje sámi ossodahkan, de lea mu unnimus gáibádus ahte doppe sámástit, dadjá Máret Hildur Stueng.

Máret Hildur ja Dánil (2) leaba iđithuššas jođus mánáidgárdái Romssas. Dánel lea dáža mánáidgárddis mas lea sámi ossodat.

Eatni mielas lea dehálaš ahte bártnáš beassá sámástit go lea sámi mánáidgárddis, vaikko orru gávpogis. Muhto sihke Romssas ja Oslos son lea vásihan ahte su vuordámušat sámi mánáidgárdái dahje sámi ossodahkii eai ollašuva.

– Eanaš oassi lea dárogillii. Dát ii leat dohkálaš, dadjá son.

10 doaibmabiju

Sámediggi dohkkehii ikte ođđa doaibmaplána sámi mánáidgárddiide mas leat 10 doaibmabiju.

Máŋgalot jagi lea sámi mánáidgárddiin váilon oahppan sámegielat bargit. Dál de galgá dat njulgejuvvot.

– Sámediggi áigu njuolgga gulahallat sámi mánáidgárddiid bargiiguin, ja leat mielde ovdánahttimin sámi mánáidgárddiid sisdoalu, ja sámegiela geavaheami lasihit. Dát ii leat ovdal dáhpáhuvvan, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

GULAHALLÁ NJUOLGGA: Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen dadjá Sámedikki gulahallagoahtit njuolgga mánáidgárddiiguin, mii ii leat ovdal dahkkon.

Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

Sii áigot bearráigeahččat ahte sámegiela geavaheapmi lea guovddážis mánáidgárddiid doaimmain.

Sámediggi áigu maid nannet stipeandaortnegiid vai eanet sámit lohket ovdaskuvlaoahpaheaddjin, ja áigu maid garrasat bargat rekrutteremiin sámi mánáidgárddiide.

Váilot sámegielat bargit

Sámi mánáidgárddit rahčet. Dán čájeha maid guorahallan man NRK Sápmi lea čađahan. Bealli daid 29 sámi mánáidgárddiin ja sámi mánáidgárdeossodagain Norggas eai fitne oahppan sámegielat bargiid mánáidgárddiide. Bealli dáin ii ge fitne sámegielat vikáraid.

Dát dili dieđusge hehtte sámemánáid giellaovdáneami oaivvilda Mikkelsen.

– Dat lea leamaš hástalus sámi servvodagas viehka guhkká, ja dat čájeha ahte mii ain fertet rahčat dan maid sáhttit, vai boahtteáiggis gávdnojit doarvái sámi mánáidgárddit.

– Giellaarenat dárbbašuvvojit

Øystein Vangsnes

JUOHKEHAŠ DEHÁLAŠ: Gielladutki Øystein Vangsnes, Romssa Árktalaš Universitehtas (UiT), lea guorahallan sámegiela dili ja dadjá juohke áidna sámegielat mánná lea dehálaš sámegiela seailluheapmái.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Romssa Universitehta gielladutki Øystein Vangsnes maid deattuha ahte lea dárbu nana čovdosiidda vai sámegiella vuoitigoađášii sámi mánáidgárddiin. Jos dilli ii rievdda de sáhttá giella jávkat oalát.

– Juohke áidna sámegielat mánná lea dehálaš giela seailluheapmái. Sámi mánáidgárddit leat dehálaš giellaarenat, son lohká.

Máret Hildur Stuengas lea doaivva ahte Sámedikki bargu lea ávkkálaš.

– Mun vuorddán ahte sámegiella nannejuvvo sámi mánáidgárddiin, muhto vuorddán maid ahte sámi kulturárbi lea oassin pedagogihkas.

Korte nyheter