Hopp til innhold

– Dette gir meg mye

Han er glad i de han jobber med. Og synes det blir trist når AWG er over.

Anders Verstad forteller Karin Pilflykt Nutti om hvordan hun skal ta svingen.

Anders Verstad i kjent positur. Her veileder han Karin Pilflykt Nutti.

Foto: Sander Andersen / NRK

Vi ser ham midt i flokken, rundt omkring flokken eller småløpende til og fra et eller annet. Alltid med papirer i handa pekende en eller annen retning under veiledning og organisering av Team Sapmi sine deltakere på skistadion i Whitehorse i Canada.

Organisator

Det er Olav Verstad. Skileder kalles han for. Det er han som organiserer skiløperne til start, trener dem og ser til at de ikke tar av seg klærne for tidlig når de skal konkurrere. Eller tar dem på igjen etter løpet.

Olav har rede på det meste.

Det har blitt lange dager for den blide organisatoren, men Olav er takknemlig for det han har fått være med på.

– Det er en evig jobbing. Og om to år skal vi være enda bedre forberedt.

Betyr alt

For Olav Verstad betyr det å være sammen med barna og ungdommene alt, og han synes det er trist når Arctic Winter Games er over.

– Det er kjempeflotte barn og ungdommer. Bare det gir jo nok. I tillegg ser jeg at de har det fint. De trenger oss. De er trygg med oss. Og jeg ser hvor mye venner de får. Det er nok til at jeg ikke føler meg sliten selv om vi har holdt på en uke. Så det er bare kjempeartig.

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK