– Dette er helt hjerterått

Kona til reineieren som fant 15 simler skutt i helga frykter for at barna til familien vil lide lenge på grunn av tapet av dyrene.

Karen Elen Anna Eira Meløy

Karen Elen Anna Eira Meløy og de tre barna i familien tar tapet av reinsdyrene veldig tungt.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Dette er et forferdelig syn og utrolig er skremmende. Jeg synes dette rett og slett er skummelt for ei mor å se at det finnes mennesker med et slikt hardt hjerte at de bare har skutt ned simlene, sier Karen Elen Anna Eira Meløy. Hun er kona til reineier Nils Jovnna Meløy, som har lidd tapet av 15 simler i løpet av forrige helg.

Reinflokken til familien Eira Meløy er en viktig del av den arven som familiens tre barn skal føre videre med tiden. Derfor er tapet av 15 simler og trolig like mange kalver et hardt slag mot hele familien.

– Det er forferdelig å tenke på at det finnes folk der ute som har et så sterkt hat mot vår familie at de kan gjøre noe slikt. Jeg har ikke ord som kan beskrive det som har skjedd. Hvordan kan noen gjøre noe slikt? Det må da finnes en forklaring på hvorfor denne ugjerningen har skjedd, sier Karen Elen Anna Eira Meløy.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

REIN-DREPT-020712W-SA

Mistanke om internt oppgjør

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er rystet over massakreringen av 15 reinsdyr i Porsanger.

Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det er veldig alvorlig at det er noen som går inn i en flokk og skyter 15 simler med kalver. Det er i seg selv en alvorlig hendelse. Jeg håper at politiet klarer å oppklare denne saken slik at de som har gjort dette blir tatt og straffet for den ugjerningen de har gjort, sier NRL-leder Nils Henrik Sara.

Reinsdyrene ble nylig funnet drept i Snekkernes-området i Porsanger kommune, i grenseområdet til Stabbursdalen Nasjonalpark.

Politiet har ingen mistenkte nå, men har teori om at det kan være snakk om personer internt i reindriften som står bak ugjerningene.

– Vi er interessert i få inn opplysninger om observasjoner som er gjort i det aktuelle fjellområdet i løpet av perioden mandag – fredag i forrige uke, sier reinpolitisjef Per Valved.

Vil ikke blande seg opp i politiets arbeid

NRL-lederen vil ikke nå kommentere politiets teori om intern konflikt i reindrifta.

– Nå skal ikke jeg blande meg oppi det politiet måtte mene. De må jo først komme med en konklusjon. Utover det har jeg ingen kommentarer til det politiet kommer med nå. De får nå først etterforske saken til de er ferdig med det. Så får vi komme tilbake til det hvis det viser seg at politiet har rett, sier Sara.

Per Valved

Leder for reinpolitiet Per Valved.

Foto: Politiet

Lederen for reinpolitiet, politioverbetjent Per Valved sier at politiet fikk melding om ugjeringen søndag morgen.

– Tidlig søndag morgen fikk politiet melding fra reindrifta i området Indre Billefjord om at det var funnet et stort antall skutte dyr i fjellområdet vest for Indre Billefjord. Da sendte vi en patrulje fra reinpolitiet til området og de foretok en befaring og en åstedsundersøkelse. Det ble totalt funnet 15 skutte dyr som var død, opplyser Valved.

Lederen for reinpolitiet sier at dette er en meget spesiell sak.

– Det som var spesielt var at det bare var simler som var skutt. Alt tyder på at disse simlene har hatt kalv, men man så ikke noe spor av disse kalvene. Derfor antas det at de er blitt tatt av rovdyr. Kalvene er jo veldig små akkurat nå, forklarer Valved.

Valved sier også at det er verdt å merke seg at denne ugjerningen bare har rammet èn reineier.

– Det som også er spesielt er at det er få reineiere som er rammet. Det er bare èn reineier som er blitt utsatt for udåden. Det virker som om disse dyrene ikke er blitt skutt tilfeldig, men at dette er rettet spesielt mot en reineier og den gruppa som denne reineieren tilhører. Utifra dette jobber vi med en teori om at dette kan ha sitt opphav i reindrifta eller folk med reindriftsbakgrunn kan stå bak, antyder Valved.

Reinpolitiet sier at de også er åpne for andre muligheter.

– Vanskelig for reinkalvene

NRL-leder Nils Henrik Sara sier at tapet av både simlene, og muligens også kalvene, er et stort tap for reineieren og hans familie.

– Dette er selvsagt en meget alvorlig hendelse for familien som er utsatt for ugjeringen. Når det er en siida som har fått oppleve en stor dyretragedie der kalvene er blitt igjen etter at mødrene er blitt skutt. Dyrene har det ikke veldig godt nå i forhold til det som har skjedd. Det er også alvorlig at dyrene er blitt skutt og ikke lidd en naturlig død, sier Sara til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nils Jovnna Meløy med de skutte reinsdyra

Reineier Nils Jovnna Meløy med de skutte reinsdyrene.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Reindriftslederen sier at reinkalvene fortsatt er så små at de neppe vil klare seg ennå uten hjelp av simla.

– Kalvene er fortsatt forholdsvis små, og da vil de enten bli tatt av rovdyr eller så vil de ha problemer med å overleve vinteren. Da vil også disse dyrene være tapt for eieren. Det vil også være vanskelig for reineieren å identifisere kalvene i og med at mora nå er borte og kalven sannsynligvis ikke ennå er merket, sier Nils Henrik Sara.

Skutt rein i Porsanger

En av de skutte reinsdyrene.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK