– Det samiske språket er død

Samisklærer i Kåfjord hevder at det samiske språket i kommunen er død, og at kommunen ikke gjør noe med situasjonen.

Bygger tømmerhytte

Tor Nilsen (i bakgrunnen) sier at det samiske språket er et dødt språk i Kåfjord. Barna på bildet har ingen tilknytning til saken.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Jeg tror at språket kommer til å dø ut, ganske enkelt. Eller den er allerede død. Det er ikke noe levende språk mer, fordi at der folk samles, for eksempel i butikken, så er det ingen som snakker samisk, sier samisklærer Tor Nilsen.

Han sier at det er få om noen steder i Kåfjord der samisk er et daglig språk.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Hvis du ringer til kommunen, til administrasjonen der eller til sentralbordet, og snakker samisk, så kan det hende at de legger på røret for deg. Så jeg mener at dette ikke er en veldig stor synliggjøring av språket, påpeker Nilsen.

Nesten 20 år som "samekommune"

I dag starter en todagers konferanse i Tromsø, der temaet hvordan bruken av samisk språk er og hvordan språket synliggjøres.

Riddu Riddu 2009: Buffy Sainte-Marie

Urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord er blitt et symbol på den samiske oppvåkingen i kommunen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Kåfjord kommune i Nord-Troms har i nesten 20 år vært med i forvaltningsområde for samisk språk.

NRK Sápmi tok en telefon for teste Kåfjord kommune.

«Velkommen til Kåfjord kommune!», sier en innspilt kvinnestemme. Den innspilte beskjeden er kun på norsk, uten et eneste ord på samisk. Så kommer det noe ventemusikk, hvorpå en annen kvinnestemme svarer:

«Kåfjord kommune, vær så god!»

I løpet av to dager vil man på konferansen ta opp hvordan det samiske språket er, og hvor viktig det er å synliggjøre det, sier Sametingets rådgiver, Risten Turi Aleksandersen.

– Når det gjelder bruken av samisk språk og synliggjøringen av samisk språk, så kommer de to temaene på bakgrunn av sametingets budsjett. Der er hovedmålet for språkarbeidet til Sametinget nettopp at samisk skal brukes aktivt og det skal være synlig i det offentlige rom, forklarer Aleksandersen.