– Det må skarpere lut til

Det er ikke lenger nok med diplomati for å stanse utslipp fra nikkelanlegget i Sør-Varangers russiske naboby, mener Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Smelteverk i Nikel

De siste månedene har det blitt rapportert økte utslipp av svovel og tungmetaller fra smelteverket i byen Nikel.

Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix

– Det er på tide at russiske myndigheter svarer for seg gjennom internasjonale reaksjoner, uttaler Arnstad på e-post til NRK.

I sommer ble det igjen registrert ekstremt forurensningsnivå fra Nikel, som ligger under en mil fra norskegrensa. Det fikk ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap) til å invitere seg selv med på neste norsk-russiske miljøtoppmøte.

– Handelsavtaler som brekkstang

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, har nylig uttalt at det er nødvendig å legge sterkt press på eierne av nikkelanlegget for å redusere forurensingen fra Nikel.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, mener derimot at Norge ikke har noen mulighet til å legge direkte press på russiske selskaper.

Det er Arnstad uenig i.

Marit Arnstad

– Statssekretæren har antagelig rett i at Norge har liten mulighet til å legge direkte press på et russisk selskap, men Senterpartiet støtter alle framstøt som kan stoppe svovelutslippene fra Nikel, uttaler Marit Arnstad.

Foto: Senterpartiet

– Regjeringen må vurdere å bruke internasjonale miljø- og handelsavtaler som en brekkstang overfor russerne, det være seg gjennom blokade av produkter som produseres uten hensyn til miljøstandarder, eller andre mekanismer.

– Samme erfaring

Arnstad har forståelse for at dette er en vanskelig oppgave for den sittende regjering, - et arbeid som har pågått gjennom hele 2000-tallet.

– Jeg er redd de ulike regjeringene i denne tiden har samme erfaring. Verken eierne av verftet eller russiske myndigheter har gjort noe med situasjonen. Det må skarpere lut til fra norsk side, påpeker hun.

Arnstad er glad for at ordfører i Sør-Varanger involveres i dette arbeidet.

– Det er nyttig at de som kjenner problemene på kroppen får legge fakta på bordet, og kanskje kan ordførerens appeller virker vel så godt som statsrådenes, legger hun til.

– Defensivt

Helga Pedersen

helga Pedersen (Ap) mener det er svært viktig at lokalsamfunnets stemme blir hørt i møte med nasjonale myndigheter. Hun gleder seg over at Sør-Varanger-ordfører inkluderes i den norske delegasjonen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Helga Pedersen, etterlyser også større påtrykk fra regjeringen i Nikel-saken.

– Regjeringen har svart veldig defensivt på forslaget om å legge press på russiske selskaper. Her burde norske myndigheter heller ta et internasjonalt initiativ for å få på plass mekanismer som gjør det vanskeligere å få omsatt disse produktene i en verden som etterspør grønne produkter, sier hun.

I et brev til regjeringen har hun sammen med partikollega Terje Lien Aasland tatt til ordet for et slikt initiativ.

– Lokalt engasjement viktig

Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø (Sv) mener det også er viktig at alle bidrar med det de kan for å støtte den russiske miljøbevegelsen og sivilsamfunnet som også jobber mot forurensningen lokalt.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Kirsti Bergstø (SV), gleder seg også over at ordfører i Sør-Varanger har fått positiv respons fra regjeringen.

– I tillegg til at ordføreren kan redegjøre for lokalbefolkningens syn i saken, er det også en styrke for den norske delegasjonen at de får med en som kjenner russisk politikk godt, sier hun.

– Tydelige forventninger

Bergstø er enig i at Norge må jobbe på flere plan i denne saken, men hun mener at ansvaret først og fremst ligger hos russiske myndigheter.

– Det vil være vanskelig å se resultater uten at russiske myndigheter tar saken på alvor, derfor er det viktig at vi har tydelige forventninger til at russerne tar grep om forurensingen fra Nikel, sier hun.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), er invitert av regjeringen til å være med i den norske delegasjonen under neste møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Tungmetaller i fisk og bær

Norsk Institutt for luftforskning, som overvåker luftforurensningen fra smelteverket i Nikel, kunne i sommer opplyse om forhøyede nivåer av tungmetaller i fisk, bær og sopp.(ekstern lenke)

Overvåkningen viser at Pasvikelva er sterkt påvirket av forurensning fra Nikel by.

I fisk i små innsjøer på norsk side av grensen er det målt forhøyede nivåer av tungmetaller som nikkel, kobber og kvikksølv. Det er også funnet forhøyede dioksinnivåer i reinkjøtt i Pasvikområdet.

Det er noe usikkert i hvor stor grad dette er helseskadelig,men forskere tar til ordet for en samlet vurdering av den totale miljøbelastningen lokalbefolkingen utsettes for.

Nikel, sett fra Pasvik

Fra Pasvik i Sør-Varanger kan man se utslippene fra smelteverket i Nikel by, som ligger 8 km fra den norske grensen.

Foto: Allan Klo