– Det er så mye misunnelse

Ole Mathis Hetta sier misunnelse er en av årsakene til at det er mangel på samsiktalende leger.

Ole Mathis Hetta

Ole Mattis Hetta er seniorrådgiveri Helsedirektoratet.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Samisktalende leger er en mangelvare i de samiske kommunene. Både kommune Kåfjord og Tysfjord, er i dag uten samiske leger.

– Det er så mye misunnelse

Ole Mathis Hetta er selv lege, og er i dag seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Han mener at misunnelse rundt i de samiske kommunene, bidrar til at det i dag er mangel på samiske leger:

– Det er så mye misunnelse. Jeg vet at det finnes både blant rådmenn og politkere, og da spesielt blant rådmenn og kommunenes ledelse.

Hva skal vi med dem, de krever jo så høye lønninger, er gjennomgangstonen i kommuneledelsen, forteller Ole Mathis Hetta til NRK.

Se intervjuet her (samisk):

Video Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta

– Bør få høyere lønn

Ole Mathis Hetta mener at leger med samisk bakgrunn, har en mye større kompetanse når det gjelder å behandle samiske pasienter:

– Samisktalende leger med kunnskap om samisk kultur, har en mye større kunnskap om samiske forhold enn leger utenfra. Og det elementet, skulle bidratt til høyere lønn, mener Ole Mathis Hetta.

Hilda Vuolab

Rådmann i Karasjok, Hilda Vuolab, sier de ikk ehar kontaktet Nergård, siden alle legestillingene er besatt.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Vi gjør ikke forskjell på folk

Rådmann i Karasjok, Hilda Vuolab, føler seg ikke truffet av Ole Mathis Hetta`s kritikk mot kommuneledelsene. Hun sier alle legene, uavhengig av bakgrunn, får de samme vilkårene:

– Våre leger får alle det samme. Vi gjør ikke forskjell på folk, sier Hilda Vuolab til NRK.

– Det er trist

Sist fredag ble tre nye samiske lege uteksaminert ved Universitetet i Tromsø. Lena Marie Nergård fra Karasjok, er skuffet over mangelen på respons fra hjemkommunen Karasjok.

Se intervjuet her:

Video ce26a165-469b-4ca1-9fc6-661ca3473254.JPG

Lena Marie Nergård

Hør saken på amisk her: