Hopp til innhold

– Det er krise i samiske skoler

Samiske kommuner sliter med å få samiskspråklige pedagoger til barnehager og skoler. Bykommuner vinner lønnskampen med å tilby samisktalende lærere mer enn de små kommunene har råd til.

– Det er krise i samiske skoler. Vi må begynne å tenke på tiltak med en gang, sier kultur- og oppvekstleder i Kautokeino kommune Bodil Utsi Vars.

Hun forteller at bykommuner tilbyr opptil 150 000 kroner mer lønn i året.

– Alle våre lærere er samisktalende. Det blir dyrt for kommunen om vi skal betale ekstra lønn til alle.

Hun opplyser at kommunen har 60-70 lærere.

Dessuten konkurrerer kommunen også med andre samiske instutisjoner om pedagogene. Grunnen til at lærere velger bort læreryrker tror Utsi Vars har sammenheng med at lærere har stor arbeidsbelastning.

– Det er blitt mer enn bare undervisning. Læreren skal følge opp hver eneste sak og opplæringsloven, som har strenge krav.

NRK har stilt en rekke spørsmål til kunnskapsdepartementet om saken. Blant annet hvordan kommunene skal løse denne type utfordringer, hvordan rekruttere flere samiske pedagoger og hvordan sikre at samiske barn får den opplæringen de har krav på.

Departementet kom ikke med et tydelig svar.

– Lønn og arbeidstidsavtalen for lærere er en sak mellom partene i arbeidslivet og kunnskapsdepartementet kan derfor ikke kommentere på dette.

– Det fører jo til at elever som har rett til samisk som undervisningsspråk ikke får den opplæringen de har krav på. Vil ikke kunnskapsdepartementet ta ansvar, bistå eller gi en kommentar når slike spesielle utfordringer oppstår?

– Det et nettopp på grunn av utfordringer som dette at regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv denne våren, svarer statssekretær Kjetil Vevle i en e-post.

Videre skriver Vevle at regjeringen ønsker et krafttak for samisk språk.

– Vi legger derfor frem en egen stortingsmelding som har som mål at vi skal utdanne flere samisktalende lærere i barnehage og skole, og flere samisktalende helsearbeidere.

– Det finnes ingen «quick fix», men det er behov for at alle gode krefter finner sammen for at vi skal nå de høye ambisjonene vi har satt oss, skriver Vevle.

Les hele saken på samisk her.

Korte nyheter

 • Bistevaš gulahalli TILas

  Diibmá lei Sigbjørn Skåden vuosttaš geardde gulahalli dahje speaker sámegillii ruovttučiekčamis ja dán jagi galgga son maid gullot bistevaš sámegielat gulahallin Romssa Arenas:

 • Lágidit beassášdoaluid Sirpmás

  Sirpmá gilisearvi lágida vuosttas háve beassášdoaluid Sirpmá giliviesus lávvardagas gitta boahtte duorastahkii. Doaluid gohčodit sii Gákšu filbma- ja dáiddafestiválan. Okta lágideaddjin Tormod Varsi muitala, ahte olbmot leat váillahan sin guvlui beassášdoaluid.

  Guldal olles jearahallama:

 • Evakuerer flere steder i Troms

  Politimesteren i Troms har besluttet å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

  Evakueringen skjer på grunn av økende snøskredfare, og gjelder i alt 13 boenheter.

  I pressemeldingen opplyser politiet at de tror evakueringen vil stå seg de kommede 48 timene, på grunn av værprognosene.