NRK Meny
Normal

– Det er en historisk dag

Den samiske arbeidsgruppen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon overrakte forslag til ny reinbeitekonvensjon til de ansvarlige statsrådene i Norge og Sverige.

Ellinor M. Jåma, Sylvi Listhaug og Eskil Erlandsson

Leder i arbeidsgruppen Ellinor M. Jåma overleverte konvensjonsforslaget til de ansvarlige statsrådene i Norge og Sverige, Sylvi Listhaug og Eskil Erlandsson.

Foto: Mette Ballovara/NRK

– Det er meg en stor glede å få overrekke dette arbeidet som arbeidsgruppen har jobbet med og som vi fikk tillit til å jobbe med, det er en historisk dag, sa arbeidsgruppens leder Ellinor Marita Jåma.

Den samiske arbeidsgruppen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon har overlevert sitt forslag til ny reinbeitekonvensjon til de ansvarlige statsrådene i Norge og Sverige.

– Utvikle samiske samfunn


I snart ti år har det ikke vært en egen konvensjon som regulerer beitebruken over landegrensene fordi landene ikke har klart å lage en konvensjon som begge land ønsker å underskrive.

Derfor ble det for 1 1/2 år siden oppnevnt en fellesnordisk samisk arbeidsgruppe for å foreslå løsninger.

I dag ble forslaget lagt fram for ministrene og de to landenes delegasjoner.

– Det er spennende. Jeg forventer at man kommer fram til noe som man ser kan føre til utvikling i framtiden for det samiske samfunnet, sier den svenske Landsbygdsministeren Eskil Erlandsson.

– Mange utfordringer

Til tider har det vært ganske krasse ordvekslinger mellom norske og svenske reineiere. Flere har fått beiteområdene innskrenket på grunn av forskjellige naturinngrep, som er med og forverrer situasjonen.

– Noe av det viktigste denne arbeidsgruppen har kommet fram til er at konvensjonen ikke løser alle problemene til reindriftsutøverne i de grenseområdene som berøres av konvensjonen, sier Jåma.

De har vist til at det flere steder er store arealinngrep og høyt antall rovdyr. Arbeidsgruppen ber myndighetene også om å gå i gang med rettighetskartlegging av reindriftas rettigheter.

Landbruksminister Sylvi Listhaug ankommer konvensjonsmøte i Oslo.

Landbruksminister Sylvi Listhaug ankommer konvensjonsmøtet i Regjeringskvartalet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Avtaleutkast fra 2009

De to ministrene er enige om at regjeringene i det videre arbeidet med konvensjonen skal bruke konvensjonsutkastet som var ferdig i 2009.

Deler av det forslaget som arbeidsgruppen har laget vil også «bakes inn» i det nye endelige utkastet som regjeringene nå skal lage.

–Vi er glade for at det er gjort et grundig arbeide som vi skal ta med oss i det videre arbeidet, sier Lanbruksminister Sylvi Listhaug.

Møtes i juni

Ingen av de to statsrådene vil antyde hvor mange måneder eller år det vil gå før en ny reinbeitekonvensjon endelig kan underskrives.

Listhaug mener det ikke bør gå så lang tid før en ny avtale kan underskrives.

– For norske reindriftsutøvere er det krevende situasjon ved at at de ikke har tilgang på beiteområder i Sverige og derfor er det viktig at vi snart kan få i stand en avtle, men det er viktig at begge parter er fornøyd med resultatetm sier hun.

Listhaug og Erlandsson har avtalt å møtes igjen i juni for å bli enige om det videre arbeidet med konvensjonen.

Sølvi Listhaug og Eskil Erlandsson.

Norges Landbruksminister Sylvi Listhaug møter hennes svenske regjeringskollega, Landsbygdsministeren Eskil Erlandsson, på Island i juni.

Foto: Mette Ballovara / NRK