– Derfor stoppet vi forprosjektet for distriktmedisinsk senter

I 2013 stoppet kommunestyret forprosjektet til et distriktmedisinsk senter i Tysfjord. Politikerne forklarer hvorfor.

Tysfjord kommune og Tor Asgeir Johansen

Forprosjektet til distriktmedisinsk senter ble stoppet av kommunestyret november 2013.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Arbeidet gikk ut over sine bredder. Det var ikke det som var bestillingen da vi satte i gang forprosjektet, mener kommunestyrerepresentant Gerd-Sissel Stenseng (Ap).

Hun var vararepresentant da hun som én av ni personer i kommunestyret i Tysfjord i 2013 stemte for at forprosjektet for tverrkulturelt distriktmedisinsk senter (DMS) på Drag skulle avsluttes i kommunal regi – mot syv stemmer.

Nå, etter valget, kan forprosjektet trolig bli restartet.

Bygge eller ikke?

Gerd Sissel Stenseng

Gerd Sissel Stenseng (Ap) mener at arbeidet gikk ut over sine bredder.

Foto: Sander Andersen / NRK

Et forprosjekt som skulle lage et beslutningsgrunnlag for kommunestyret, slik at kommunestyret kunne avgjøre om det skulle bygges et distriktmedisinsk senter på Drag, eller ikke.

Leder for forprosjektet, Fred Andersen, opplyser at forprosjektet skulle lage et rom- og funksjonsprogram, arkitektskisse, kostnadsberegninger og finansieringsplan til DMS. Forprosjektet ble finansiert av Sametinget, Nordland fylkeskommune og Helsedirektoratet.

Men hvorfor ble forprosjektet stoppet?

Flere av representantene, som i 2013 stemte for å stoppe forprosjektet, mener at prosjektet kom ut av sine proporsjoner.

– Ikke i forhold til bestillingen

En av disse er kommunestyrepolitiker Jan Einar Pedersen (Tverrpolitisk liste).

– Det var ikke i forhold til den bestillingen vi gjorde.

– Hva var det konkret som ble gjort, som ikke var i forhold til bestillingen?

– Jeg vil ikke si noe om det akkurat nå. Vi har sagt at vi skal diskutere gjennom saken på nytt. Mer enn det vil jeg ikke si nå, avslutter Pedersen.

Jan Einar Pedersen

Jan Einar Pedersen (TPL) vil ikke svare på hva som ble gjort ut over det som var bestilt.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Ut av sine proporsjoner

Emma Kristensen (Ap) mener også at prosjektet kom ut av sine proporsjoner.

– Det var behovet for et DMS som var vedtaket. Plutselig hadde forprosjektet bestemt hva bygget skulle inneholde, og det skulle det ikke gjøre. Men istedenfor ble laget et voldsomt prosjekt på 5000 kvadratmeter og spesialisthelsetjeneste. Så vi fant det nødvendig å stoppe det.

– Du sier at prosjektet vokste ut av sine proporsjoner. Helt konkret, hva var det i forprosjektet som ble større enn planlagt?

– Plutselig står det i beskrivelsen at senteret blant annet skal inneholde både hjemmesykepleie, legekontor, spesialisthelsetjeneste og tannlegekontor. Kommunestyret skulle egentlig vise behov, kostnad, drift og tidsfrister for en eventuell gjennomføring.

Emma Kristensen

Emma Kristensen (Ap) mener at prosjektet kom ut av sine proporsjoner.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Se hva som mangler i Tysfjord

– Men hvordan kan du vite behov, kostnad, drift og tidsfrister for bygging av et DMS hvis du ikke skal vite hva det skal inneholde?

– Da måtte man se på hvilke tjenester man skal ha utover behovet for tolv heldøgns omsorgsplasser, som var bestemt at de skulle bygges. Så må man se hva man mangler i Tysfjord.

– Og forprosjektet skulle utrede 12 heldøgns omsorgsplasser, men det ble ikke nevnt med et eneste ord.

– Større en bestillingen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap), som også stemte for å stoppe forprosjektet, mener at forprosjektet ble noe annet enn hva kommunestyret bestilte.

– Det ble et mye større prosjekt enn hva kommunestyret bestilte. Det er den korte versjonen.

Ordfører Tor Asgeir Johansen kan nok snart finne midler til å utvide gravplassene i Kjøpsvik.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) mener at forprosjektet ble noe annet enn hva kommunestyret bestilte.

Foto: Sander Andersen / NRK

Johansen sier at kommunestyret skulle se på muligheten for å ha spesialisthelsetjenester i et helsesenter.

– Det var det som var utgangspunktet. Etterhvert som forprosjektet skred fram, ser vi at det ville bli et svært senter som omfatter omrokkering av hele helsetjenesten i Tysfjord. Det var ikke vi rede på der og da.

– Hvilke tjenester var kommet med i planene som kommunestyret ikke hadde bestilt?

– Vi så på å ha en del spesialisthelsetjenester i senteret. Utgangspunktet var samisk helsesenter, som var for de samiske brukerne. Prosjektet skiftet navn flere ganger, og det var vanskelig å få tak på hva de pratet om, etterhvert som prosjektet skred frem.

– Ikke gratis

Han reagerer også på at nabokommunene ikke var delaktige i forprosjektet.

– I forprosjektet skulle man ta med nabokommunene. Men de var ikke forespurt engang.

Og selv om kommunen hadde fått 1,62 millioner kroner fra Sametinget, Nordland fylkeskommune og Helsedirektoratet, så var det ikke gratis for kommunen, hevder Johansen.

– Vi brukte en god del administrative ressurser på det. Ting er jo ikke gratis.

Dermed valgte de å avslutte prosjektet.

– Når vi så at det ble så stort som det ble, og at dette var utenfor det vi hadde bestilt, så vi at vi var nødt til å stoppe opp, forklarer ordfører Tor Asgeir Johansen.

– Nøye i samsvar med oppdraget

Men leder av forprosjektet, Fred Andersen, er ikke helt enig med argumentene.

– Jeg fikk et oppdrag fra rådmannen da jeg ble leder for forprosjektet med bakgrunn i kommunestyrets enstemmige vedtak om å lage et prosjekt for et DMS på Drag. Og det er det som ble gjort.

– Prosjekteringen var nøye i samsvar med utviklingen av distriktmedisinske sentra i hele Norge.

Kommuneoverlege Tysfjord Fred Andersen kan ikke redegjøre for bortkomne pasientjournaler.

Leder av forprosjektet, Fred Andersen, mener at arbeidet ble ført i nøye samsvar med oppdraget.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Ikke noe gigantbygg

Og han er sterkt uenig i at det er snakk om noen gigantbygg.

– Det er et lite kompakt senter som var planlagt på Drag, mindre enn Steigentunet. Men likevel inneholder det alle de elementene som ligger i et større DMS.

– Endringer kommer uansett

Fred Andersen mener kommunestyret må være forberedt på at helsetjenestene vil måtte endres – uavhengig av om det bygges et DMS eller ikke.

– Kommunestyret var vel forberedt på at det måtte skje endringer, fordi at kommunestyret nettopp hadde vedtatt en handlingsplan for effektivisering av helsetjenestene. Mange av disse tingene var tatt med, som måtte gjøres, og som fortsatt ikke er gjennomført.

– Og når man skal gjennomføre en slik reform så vil det uansett gripe inn i alle delene av helsetjenesten, også i Tysfjord kommune.

– Dagens drift er ikke bærekraftig

Han mener at dagens drift av helsetjenestene ikke er bærekraftige.

– Driften av dagens helsetjenester har vist at den ikke er økonomisk bærekraftig. Den koster for mye. Målsetningen med DMS er å få en mer effektiv drift, og en bedre helsetjeneste for befolkningen til lavere kostnad.

Fred Andersen forteller også at han har vært i samtaler med nabokommunene Steigen og Hamarøy om et DMS på Drag. Men at de ikke vil måtte svare på om de skal være med på et DMS før forprosjektet avsluttes.

– Det nabokommunene skulle forholde seg til, til syvende og sist, var når forprosjektet var ferdig. Da var det et reelt prosjekt som de da kunne si om de ville være med på, eller ikke. Det samme gjelder kommunestyret i Tysfjord.

Håper på restart

Nå håper han at forprosjektet gjenstartes og fullføres.

– I Nord-Salten er vi nødt til å se på dette på nytt igjen. Og det håper jeg at politikerne er modne til.