NRK Meny
Normal

– De nye kommunene avgjør fremtiden for samiske språk

– Innbyggerne i de nye kommunene avgjør om de blir del av forvaltningsområdet for samiske språk, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen.

Statssekretær Jardar Jensen

– Kommunestyrene i de nye kommunene avgjør om de er med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier statssekretær Jardar Jensen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Makta ligger i lokaldemokratiet. Staten og regjeringen vil ikke legge føringer for om kommunene skal være del av forvaltninsområdet for samisk språk.

Det sa statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen på et felles møte mellom kommunestyrene i Ofotenregionen. Tema på dette fellesmøtet var kommunereformen. Statssektretæren var klar på Sametingets rolle i denne sammenhengen.

– Forvaltningen av samisk språk er en utfordring og vi er klar over problemstillingen. Her spiller Sametinget en viktig rolle, og de vil bli tatt med i konsulteringer der det er nødvendig og hensiktsmessig.

Ikke negativ til sammenslåing

Sametingsråd Ann-Mari Thommasen fremmet på møtet viktigheten med å inkludere det samiske perspektivet i arbeidet med kommunereformen.

– Siden den samiske befolkningen allerede er i mindretall i de fleste områdene, og siden den samiske befolkningen allerede er spredt, er språket og kulturen ekstra sårbar for geografiske avstander. Dette er viktig å ta høyde for i vurderinger om kommunesammenslåinger.

Sametingsråd Ann-Mari Thommasen

– De nye kommunene gir muligheter, sier sametingsråd Ann-Mari Thommasen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Thomassen sier likevel at sammenslåinger kan gi nye muligheter for samiske saker i de nye kommunene.

– Ansvaret med å ivareta samiske interesser og rettigheter i kommunereformen er et felles ansvar. Utfordringen blir å sikre at den samiske befolkningen ikke kommer dårligere ut som følge av endringene i kommunereformen. Samtidig kan kommunereformen åpne opp for en vurdering av eksisterende løsninger og gi oss en mulighet til å finne enda bedre løsninger for den samiske befolkningen.

Lover til beskyttelse

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen er fornøyd at Sametinget er med i arbeidet med kommunereformen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyrerepresentant Filip Mikkelsen fra Tysfjord er fornøyd med at Sametinget er på banen i arbeidet med reformen. Også Mikkelsen ønsker å belyse utfordringene for samiske områder.

– Utfordringen er å finne ut hvordan den samiske stemmen skal høres i større kommunestyrer. Dette gjelder ikke bare samisk språk, men også samisk levemåte og kultur.

– Regjeringen har hovedansvaret for at lovene som skal beskytte samiske samfunn er på plass, slik at kommunenen fungerer bra, sier Mikkelsen.