– De nye kommunene avgjør fremtiden for samiske språk

– Innbyggerne i de nye kommunene avgjør om de blir del av forvaltningsområdet for samiske språk, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen.

Statssekretær Jardar Jensen

– Kommunestyrene i de nye kommunene avgjør om de er med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier statssekretær Jardar Jensen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Makta ligger i lokaldemokratiet. Staten og regjeringen vil ikke legge føringer for om kommunene skal være del av forvaltninsområdet for samisk språk.

Det sa statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen på et felles møte mellom kommunestyrene i Ofotenregionen. Tema på dette fellesmøtet var kommunereformen. Statssektretæren var klar på Sametingets rolle i denne sammenhengen.

– Forvaltningen av samisk språk er en utfordring og vi er klar over problemstillingen. Her spiller Sametinget en viktig rolle, og de vil bli tatt med i konsulteringer der det er nødvendig og hensiktsmessig.

Ikke negativ til sammenslåing

Sametingsråd Ann-Mari Thommasen fremmet på møtet viktigheten med å inkludere det samiske perspektivet i arbeidet med kommunereformen.

– Siden den samiske befolkningen allerede er i mindretall i de fleste områdene, og siden den samiske befolkningen allerede er spredt, er språket og kulturen ekstra sårbar for geografiske avstander. Dette er viktig å ta høyde for i vurderinger om kommunesammenslåinger.

Sametingsråd Ann-Mari Thommasen

– De nye kommunene gir muligheter, sier sametingsråd Ann-Mari Thommasen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Thomassen sier likevel at sammenslåinger kan gi nye muligheter for samiske saker i de nye kommunene.

– Ansvaret med å ivareta samiske interesser og rettigheter i kommunereformen er et felles ansvar. Utfordringen blir å sikre at den samiske befolkningen ikke kommer dårligere ut som følge av endringene i kommunereformen. Samtidig kan kommunereformen åpne opp for en vurdering av eksisterende løsninger og gi oss en mulighet til å finne enda bedre løsninger for den samiske befolkningen.

Lover til beskyttelse

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen er fornøyd at Sametinget er med i arbeidet med kommunereformen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyrerepresentant Filip Mikkelsen fra Tysfjord er fornøyd med at Sametinget er på banen i arbeidet med reformen. Også Mikkelsen ønsker å belyse utfordringene for samiske områder.

– Utfordringen er å finne ut hvordan den samiske stemmen skal høres i større kommunestyrer. Dette gjelder ikke bare samisk språk, men også samisk levemåte og kultur.

– Regjeringen har hovedansvaret for at lovene som skal beskytte samiske samfunn er på plass, slik at kommunenen fungerer bra, sier Mikkelsen.

Korte nyheter

 • Hætta Isaksen almmuha girjji

  Les på norsk.

  Sámi artista Ella Marie Hætta Isaksen, guhte lea oassin ISÁK-joavkkus ja lea oasselástan ja vuoitán Stjernekamp-ráiddu 2018:s, álmmuha su vuosttaš girjji mas lea namma «Derfor må du vite at jeg er same».

  – Mun lean nu mielahis rámis ja dá lea juoidá mainna mun lean guhká juo bargan, čállá Isaksen Instagram:as.

  Son háliida ahte girjji galgá leat veahkkin sidjiide geat eai máhte nu ollu sámi kultuvrra ja historjjá birra, seammás go son maid háliida ahte earát galget dovdat gullevašvuođa dása. Girji lea oastinláhkái golggotmánu 8. beaivve rájes.

  Bokomslaget på boken til Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Cappelen Damm
 • Hætta Isaksen med forfatterdebut

  Loga sámegillii.

  Ella Marie Hætta Isaksen, kjent fra bandet ISÁK og Stjernekamp, debuterer som forfatter med boken «Derfor må du vite at jeg er same».

  – Dette er noe jeg er sinnssykt stolt av, og noe jeg har jobbed med veldig lenge, skriver Isaksen på Instagram.

  Hun håper at boken skal hjelpe de som ikke kan nok om samisk kultur og historie, samtidig som den også skal være en bok som andre kan kjenne seg igjen i. Boken er i salg fra 8. oktober.

  Bokomslaget på boken til Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Cappelen Damm
 • NkF får doblet partistøtten

  Partileder Torill Bakken Kåven og Nordkalottfolket får nesten doblet sin økonomiske partistøtte fra Sametinget som følge av det gode valgresultatat. Det viser beregninger som avisa Ságat har gjort.

  Partiet vil motta 1,8 millioner kroner i partistøtte. Det er en økning på rundt 1,2 millioner kroner i forhold til forrige valgperiode.

  Også Senterpartiet vil få økt partistøtte, mens Norske Samers Riksforbund og Arbeiderpartiet får redusert støtten, ifølge Ságats beregninger.

  Valvi gažada Torill Bakken Kåven
  Foto: n24604