Hopp til innhold

– Alarmerende tilstand hos enkelte distrikt

Enkelte reinbeitedistrikt leverer slakterein til Aage Pedersen AS hvor over halvparten blir klassifisert til den laveste kvalitetsklassen.

Reinskrotter

Slaktet rein, illustrasjonsbilde.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Thor Aage Pedersen

Direktør Thor Aage Pedersen ved Aage Persen AS.

Foto: Harry Johansen / NRK

– Det finnes enkelte reinbeitedistrikt hvor over halvparten havner i klasse tre.

Det sier direktøren Thor Aage Pedersen ved Norges største reinslakteri, Aage Pedersen AS.

Klasse tre er den laveste kvalitetsklassen til slakteriet.

– Hvordan er det for deg å gi denne informasjonen til reineiere i de enkelte reinbeitedistrikt?

– Dem er nok fullstendig klar over det, svarer han.

– Dem har kanskje en snittvekt på kalvene på 14-15kg, legger han til.

– Alarmerende tilstand

NRL-leder Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara, lederen i Norges Reindriftsamers Landsforbund(NRL).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det er skremmende at over halvparten av slakterein til enkelte reinbeitedistrikt havner i den dårligste kvalitetsklassen, mener NRL-lederen Nils Henrik Sara.

– Når såpass mange slakterein hos enkelte reinbeitedistrikt klassifiseres til den laveste kvalitetsklassen, da burde noen bjeller ringe, sier Sara

– Hvis reineierne selv ser og godtar dette. Da bør nok reineierne innse at deres slakterein er dårlige, sier han.

Det kan være flere årsaker når enkelte reinbeitedistrikt sliter med kvaliteten på deres rein i følge Sara.

– Værforhold, beitegrunnlaget eller for stor reinantall, ramser Sara opp som mulige årsaker.

Ikke skremt over snittvekten på kalvene

NRL-lederen er ikke sjokkert over at noen distrikt har kalver som har et gjennomsnittvekt på 14-15kg.

– Jeg er ikke skremt enda. Enkelte store reinbeitedistrikt har lave gjennomsnittsvekt på kalvene deres, fordi de har ikke kommet så langt med tilpasning av reinantall. Det er en langvarig prosess for å oppnå resultater med dette arbeidet, forklarer Sara.

– Hva slags gjennomsnittvekt på kalver skremmer deg?

– Hvis snittvekten på kalvene synker til 10-14kg, da er det alarmerende ille, svarer han.

– Hva bør distriktene med dårlige rein gjøre?

– Det må hver enkelt distrikt selv avgjøre, svarer han.

Reineiere reagerer

NRK Sámi Radio har vært i kontakt med flere reineiere som betegner gjennomsnittsvekten på kalvene på 14-15kg som svært lav.

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2008/09 viser at landsgjennomsnitt på kalvene ligger på litt over 18kg.

Ny kvalitets klasseinndeling

Fra høsten har Thor Aage Pedersen tatt i bruk ny form for kvalitets klasseinndeling, etter ønske hos NRL og reineiere i følge han.

– Dyr med dårlig kjøttfyldighet havner i tredje klasse, middels fyldighet havner i andre og god fyldighet havner på første klasse, sier han.

I den forrige kvalitetsinndeling var reinens vekt som avgjorde hvilken klasse den havnet.

– Før ble både gamle bukker og simler som veide over 30 kilo satt i første klasse, men som egentlig burde bli satt på tredje klasse, sier Pedersen.

Den nye klassifiseringsmodellen er et europeisk system. Finnmark og Aage Pedersen AS er en av de siste i Norge som tar i bruk denne modellen.

– Rein som har spissformet rygg gir ingen filé

Slik beskriver Pedersen forskjellene i de tre ulike klassene.

– En med god kjøttfyldighet er gjerne litt rund på ryggen, det vil si at da er det gode filér der. Mindre kjøttfyldighet er ikke så kjøttfyldig over ryggen, også har du den med lite kjøttfyldighet på ryggen. Der er ryggen nærmest spiss. Med andre ord får man ikke noe filé ut av ryggen, men første klasses finnebiff, sier han.

Denne ordningen skal være mer rettferdig, mener Pedersen.

– Alle skal få betaling etter kvaliteten. Sånn som det har vært tidligere så har nok kanskje dem med god kvalitet fått for dårlig pris, mens dem med dårlig kvalitet har fått for god pris, forklarer han.

– Hva er prisene på de forskjellige klassene?

– Det ønsker jeg ikke uttale meg om, svarer direktøren.

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK