– Hadde fortjent anerkjennelse i Grunnloven

Leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen, er skuffet over at Høyre ikke bidro til endring av «sameparagrafen» i Grunnloven.

17. mai-tog

Mange samer deltar i feiringen av nasjonaldagen med det samiske flagget. Dette blant annet fordi det føles riktig og fordi de synes det er en fin anledning å synliggjøre at staten Norge er tuftet på territoriet til to folk, samer og nordmenn.

Foto: Privat

– Jeg synes at Norge nå burde ha vært moden for å anerkjenne samene som et urfolk, sier Larsen.

I anledning grunnlovsjubileet ble det tirsdag gjort en del endringer av Grunnloven.

Også den såkalte «sameparagrafen», paragraf 110A, som omtaler samenes rettigheter ble foreslått modernisert ved å bytte ut begrepet «den samiske Folkegruppe» med enten «urfolk» eller «det samiske folk».

– Ikke juridisk bindende

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen mener det er et skår i gleden under feiringen av grunnlovsjubileet at samene ikke er anerkjent som urfolk i Grunnloven.

Foto: Pressebilde

Sametinget og alle opposisjonspartiene ønsket endring av hvordan samene ble omtalt i Grunnloven, inkludert Venstre og Kristelig folkeparti.

Dette ble imidlertid blokkert av de to regjeringspartiene, fordi grunnlovsendringer krever to-tredjedels flertall.

Det paaligger Statens Myndigheter at lægge forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.

Grunnlovens «Sameparagraf»

Vibeke Larsen (Ap) hadde forventet at Høyre hadde støttet flertallets forslag.

– Jeg er utrolig skuffet over at Høyre ikke kunne være med på dette, sier Larsen.

Hun er overbevist om at utviklingen av det samiske samfunnet hadde gått lettere dersom Stortinget hadde endret ordlyden vedrørende samene i Grunnloven.

– En folkegruppe er jo ikke juridisk bindende i folkeretten, derimot vet folk hva urfolk og et folk er, og de vet at samene da har visse rettigheter i forhold til folkeretten, sier Larsen.