NRK Meny
Normal

– Budsjettkuttene var nødvendige

Fungerende president Silje Karine Muotka (NSR) beklager at de som ikke er skyld i budsjettoverskridelsene også må lide.

Sametinget og Silje Karine Muotka

Fungerende sametingspresident Silje Karine Muotka sier at kuttene er nødvendige.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har full forståelse for at folk er skuffet, men grunnen til budsjettkuttene i Sametingets reviderte budsjett er et overforbruk på nesten 7 millioner kroner i 2013. Blant annet er det blitt brukt mere til digitale læremidler, jordbruksstøtte og til politisk arbeid, forklarer Muotka.

Johan Anders Bær

Joiker Johan Anders Bær.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Joikeren Johan Anders Bær gikk tidligere i dag hardt ut mot at også samiske kulturutøvere må ta støyten for budsjettkuttene, selv om det ikke er de som er skyld i overforbruket.

– Sju millioner i underskudd, det betyr at da må noen i administrasjonen forlate sin post, uttaler Bær til NRK.

Muotka sier at Sametingsrådet bare må sette iverk det vedtaket som er gjort i plenum.

– Det er plenum som har vedtatt hvordan underskuddet skal dekkes inn. Vi i sametingsrådet foreslo at underskuddet skulle dekkes inn ved at man reduserer først og fremst de budsjettpostene der underskuddet har kommet. Dette gikk ikke plenum med på, men vi tar til følge det plenum har vedtatt, forklarer Muotka.

Vedtatt av plenum

Sametingets reviderte budsjett var til behandling i plenum i juni. Da ble disse kuttene vedtatt:

  • 500.000 kroner mindre til sametingsrådet
  • 1 million kroner mindre til Sametingets administrasjon
  • 3 millioner kroner mindre til formål innenfor samisk språk (tospråklighetstilskudd og oppfølging av Sametingets språkmelding)
  • 1,8 millioner kroner mindre til næringsutvikling (rammebetingelser i primærnæringene og attraktive lokalsamfunn)
  • 360.000 kroner mindre til kunnskap (tilskudd til samiske barnehager)
  • 290.000 kroner mindre til kultur (arenaer for kunst og kulturformidling)

Tilsammen er da Sametingets budsjett for 2014 redusert med 6.969.773 kroner, slik at underskuddet for 2013 er dekket inn på dette årets drift.

I tillegg har Sametingets plenum besluttet å sette full stopp på aktiviteter i regi av Sametingets fagkomiteer, blant annet i form av komitereiser og representasjon. Det er også besluttet å redusere kostnader til gjennomføring av Sametingets plenum i form av sammenslåing av komite- og plenumsuker til èn komite- og plenumsuke.

– Når det gjelder Sametingets reviderte budsjett, er det ingenting annet å gjøre enn å følge opp det som er vedtatt. Dette er det opp til sametingsrådet å følge opp, sier Muotka.