– Bryter språkloven hver dag

– Det skjer daglig brudd på samisk språklov. Det hevder en av regjeringens fremste talsmann i samiske spørsmål.

Raimo Valle
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Statssekretær Raimo Valle i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at myndighetene ennå ikke har maktet å oppfylle intensjonene med samisk språklov.

Han hevder at de daglig er vitne til at det skjer brudd på samisk språklov.

– Altfor mange finner seg i dette

– Det tror jeg man kan si. Det som forundrer meg er i hvilken grad samene fortsatt finner seg i dette og ikke klager på brudd på for eksempel samelovens språkregler.

– Men kan regjeringen være kjent med at situasjonen er sånn?

– Situasjonen er sånn. Regjeringen kan ikke være bekjent av det, og det er derfor vi har lagt sånn vekt på dette i stortingsmeldingen og i utviklingen av handlingsplanen for samisk språk, som er et av de viktigste tiltakene i forhold til samisk språk og kultur i utvidet forstand.

– Klag mer!

Valle er overrasket over at folk ikke klager på at de ikke får offentlig informasjon på samisk.

– Jeg opplever at samene i altfor liten grad klager på brudd på samelovens språkregler. Det kan fortelle at folk nærmest har gitt opp. Folk som ønsker å bli betjent i henhold til samelovens språkregler og ikke får den servicen de har krav på, må klage, oppfordrer Valle.