NRK Meny
Normal

– Bryr seg ikke om språksentrene

NSR kritiserer sametingsrådet for å ikke bevilge mer penger til de samiske språksentrene.

Gunn Britt Retter
Foto: NRK

Samiske språksentre er med på å fremme språket med ulike tiltak, for eksempel forskjellige kurs innen samisk kultur og språk. Likevel vil ikke sametingsrådet bevilge mer penger til sentrene, slik Norske Samers Riksforbund ønsker.

– De anser språkvirksomhet og språksentres arbeid som viktig, men stemte likevel mot NSRs budsjettforslag om 300.000 kroner i ekstrastøtte til språksentrene, sier Gunn Britt Retter, som er sametingsrepresentant for Samefolkets Parti og NSR.

NSRs sametingsgruppe foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen 2009 å øke støtten med kroner 300.000 til hvert språksenter.

Trenger flere faste stillinger

På Sametingets språkseminar i dag, kom det fram at språksentrene har et stort behov for mer penger. Jaane Juuso, som er leder for språksenteret i Varangerbotn, sier de trenger midler til minst to faste stillinger i prosjektarbeid.

Det er totalt 11 samiske språksentre eller flerspråklige sentre med samisk i Norge. De har fått 5,5 millioner kroner i støtte i år. Disse sentrene finnes i Nesseby, Tana, Porsanger, Alta, Kåfjord, Ullsfjord, Storfjord, Lavangen, Evenes, Tysfjord og Røros.

Selv om sametingsrådet ikke ville gi sentrene mer penger, tok sametingspresident Egil Olli opp behovet da kommunalkomiteen var på besøk på Sametinget i dag:

– Jeg skulle ønske at de økonomiske rammene ikke var mangelfulle. Landet vårt er så rikt at det skal være mulig på gjennomføre.

Vil se på ansvaret

Heikki Holmås
Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Leder for Stortingets kommunalkomite Heikki Holmås sier han skal se på hvem som skal støtte opp om sentrene.

–Det er litt viktig å diskutere hvem sitt ansvar det er å finansiere språksentrene, Sametinget eller Stortinget, sier Holmås.