– Bryr seg ikke om eldre

Sametingspresidenten vil ikke støtte et servicekontor for eldre samer. Det reagerer Kautokeinos varaordfører på.

Jan Ole Buljo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I Kautokeino har det vært en underskriftskampanje for å få et service- og
rådgivningskontor for den eldre befolkningen i Kautokeino.

Skrivet er underskrevet av 30 eldre personer og kravet er adressert til Sametinget og Samefolkets fond.

– Kommunenes ansvar

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Men sametingspresident Egil Olli vil ikke støtte et slikt servicekontor og mener dette er kommunenes ansvar.

– Sametinget har ikke ansvar for å etablere slike sentre fordi det er blant annet kommunens ansvar å tilby veiledning til befolkningen i forhold til offentlige institusjoner.

Olli mener at Kautokeino kommune som en tospråklig kommune har et særskilt ansvar for å tilby sine tjenester og veiledning på samisk.

– Spesielt er dette ansvaret aktuelt for kommunens eldre befolkning som har mistet utdanning og derfor strever med å skrive og lese og å kommunisere på norsk, sier Olli og oppfordrer kommunen til å se på hvordan de kan forbedre sine tjenester for den eldre befolkningen.

– Kan endre reglene

Varaordfører i Kautokeino Jan Ole Buljo er rystet over hvorfor Sametinget ikke ser ut til å bry seg om eldre samer. Han er ikke enig i at akkurat dette er kommunenes ansvar.

– Kommuner har jo selvfølgelig et ansvar for informasjon til folket, men her er det jo snakk om noe helt spesielt, Mange trenger for eksempel hjelp til å skrive brev, lese brev, betale regninger og liknende. Dagens system er ikke bygd opp på en slik måte at de dekker disse behovene.

Kautokeino kommune har tidligere hatt et liknende servicekontor som et prøveprosjekt. Da finansierte kommunaldepartementet dette. Buljo mener at Sametinget kunne bruke samefolkets fond til finansieringen av et slikt kontor.

– Reglene for samefolkets fond kan Sametinget når som helst endre, hvis det er ønskelig å hjelpe også de eldre samene. Jeg håper at Sametinget gjør dette, sier Buljo.

– Prioritert til andre ting

Men sametingspresidenten vil ikke prioritere dette nå.

– Samefolkets fond er prioritert til andre ting, sier Egil Olli.

– Men hvorfor skal ikke de eldre, som kanskje har kjent fornorskningen sterkest på kroppen, få støtte fra fondet?

– Det er et bra spørsmål. Plenum har mulighet til å prioritere dette hvis de vil.

– Som presidentkandidat for Ap, vil du prioritere dette?

– Det kan jeg ikke love nå, for vi har ikke diskutert innad i Ap hvordan vi vil prioritere pengene.

– Beklagelig

Aili Keskitalo

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo

Foto: Sigve Nedredal / NRK

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo forteller at NSR i årets budsjettbehandling i Sametinget foreslo en ordning hvor kommuner kan søke om støtte til delfinansiering av slike prosjekter, men de fikk ikke flertall for dette

– Jeg synes det er beklagelig at Arbeiderpartiet ikke ser at Sametinget har et ansvar for å sikre denne gruppen en god offentlig tjeneste. Men vi har ikke gitt opp. Selv om vi tapte da, så vil vi ta dette opp igjen, sier Keskitalo.