– Samiske bosettinger mye lenger sør i Norge enn tidligere antatt

– Inventaret i fangstmarksgraver fra 900-tallet antyder at det har vært samebosettinger mye lenger sør i Norge enn tidligere antatt.

Bilde

Frans-Arne Stylegar er arkeolog og fylkeskonservator i Vest-Agder.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Det skriver den profilerte arkeologen og fylkeskonservator i Vest-Agder Frans-Arne Stylegar i mandagens utgave av Klassekampen, om funn i Rendalen i Hedmark.

Nyere forskning viser at samiske bosetninger kan ha blitt fortrengt av norrøne bønder blant annet i Østerdalen, og at tamreindrift kan ha vært i gang alt i tidlig vikingtid, skriver avisa.

Boaššustein

I senere år er det kommet for dagen andre spor som arkeologen mener kan settes i sammenheng med fangstmarksgravene. I Hallingdal er et antall runde og ovale tufter på Hardangervidda undersøkt, blant annet på Øsmundset og Urdevassbotn i Hol i Buskerud, skriver Stylegar i Klassekampen.

– Den runde eller ovale fasongen kan tyde på at vi har å gjøre med gammer i buestangkonstruksjon, som ellers bare er kjent fra samisk område.

Som samisk blir også en boplass påvist ved Aursjøen i Lesja i Oppland i 2006, tolket.

I begge tilfeller befinner vi oss altså langt sør for det som i nyere tid ble regnet for sørsamisk område

Frans-Arne Stylegar, arkeolog og fylkekonservator i Vest-Agder

Fire tufter på rekke, hver av dem med hellelagt, rektangulært ildsted og en såkalt boaššustein, har paralleller i funnmaterialet fra samiske områder lenger nord, blant annet i Saltfjellet, men også fra det som trolig er samiske boplasser så langt sør som til Vivallen i Härjedalen.

Funnet ved Aursjøen tilskrives samer som har besøkt stedet i flere omganger i eldre vikingtid, samtidig som bondebygdene vokste frem i de nærmeste dalførene.

På bekostning av samene

– I begge tilfeller befinner vi oss altså langt sør for det som i nyere tid ble regnet for sørsamisk område, skriver Frans-Arne Stylegar.

Dersom tolkningen av funnene som samiske er riktig, må en betydelig del av bosetningsekspansjonen i områder som blant annet Østerdalen i vikingtid ha foregått på bekostning av en eldre, samisk befolkning, mener arkeologen:

– Skriftlige kilder ser ut til å beskrive en situasjon i vikingtid og tidlig middelalder der samer eller «finner» holder til i grensetraktene mellom Sverige og Norge atskillig lenger sør enn den historiske grensen i Rørostraktene.