Hopp til innhold

– Boastut sivahallat NBR

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi jođiheaddji Nils Henrik Sara lohká ahte njuovahagat maid fertejit váldit ovddasvástádusa dán váttes dillái mii dál lea čuožžilan Finnmárkku boazodoalus.

NRL-leder Nils Henrik Sara
Foto: Mette Ballovara / NRK

Maŋemuš beivviid leat gullan ahte bohccot nelgot jámas Finnmárkkus go ii leat nohka guohtun buot bohccuide. Ikte gáibidedje stuoradiggepolitihkkarat ahte stáhta bákkus njuovvagoahtá bohccuid.

– NBR ovddasvástadus

Finnmárkku luonddugáhttensearvvi Magne Klingsheim oaivvilda ahte bággonjuovvan lea áidna čoavddus dain guovlluin gos dilli lea buot vearrámus.

Son oaivvilda ahte Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi ovttas Biepmobearráigeahčuin ja Eanandoallodepartementtain fertejit váldit ovddasvástádusa go dakkár dili dál lea čuožžilan boazodoalus..

– Njuovahagat fertejit váldit ovddasvástádusa

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi jođiheaddji Nils Henrik Sara lohká ahte lea boastut sivahallat NBR.

– Dás fertejit njuovahagat maid váldit sin ovddasvástadusa, lohká Sara.

Čakčat go njuovvamat álge bođii jo vuosttaš njuovvan beaivve diehtu njuovahagain ahte dat eai oastte bierggu, muitala Sara.

Son dajdá ahte NBR dalle nagodii šiehtadusa bokte oažžut dakkár čovdosa ahte boazodoallit goitge buori muddui besse njuovvat čakčanjuovvama.

– Mii doaivvuimet ahte mii diekko osttiimet áiggi, nu ahte njuovahagat galge ollet jođihit bierggu maid ledje njuovvan, muhto gávpedilálašvuohta ii leat buorránan.

– Ii riekta ahte NBR galgá vuovdit bierggu

Sara oaivvilda ahte njuovahagat eai leat dahkan maidege jođihit bierggu, ja de vurdet ahte NBR galgá leat gávpeolmmájin buot njuovahagaid ovddas.

– Dat ii oro mu mielas riekta, dá lea juoga maid mii fertet boahtte áiggis digaštallat. Gii galgá vuovdit dan bierggu maid njuovahagat ostet, leago NBR, vai leatgo njuovahagat ieža, jearrá Sara.

Deaivvada njuovahagaiguin

Boahtte vahkkus galgá son čoahkkinastit njuovahagaiguin, muhto son ii dáhto vuos dadjat maidege makkár čovdosa son oaidná dán váttes dillái.

– Dan áiggun vuos digaštallat iežan stivrrain ja luohttevašolbmuiguin miehtá Norgga, lohká Sara.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat