NRK Meny
Normal

– Biskopen må kunne samisk

Kautokeino menighetsråd vil at også den neste biskopen i Nord-Hålogaland må kunne samisk. Derfor foreslår de Olav Øygard som ny biskop.

Olav Øygard

Olav Øygard er en av de som har søkt på stillingen som biskop i Nord-Hålogaland.

Foto: Privat

– Vi har hatt et godt og nært samarbeid med nåværende biskop Per Oskar Kjølaas og har sett hvordan menigheten tar imot ham og at de kan kommunisere med biskopen på samisk, sier Inga Gunhild B. Kemi, som er leder i Kautokeino menighetsråd.

Inga Gunhild Buljo Kemi

- Vi håper at den neste biskopen i landsdelen behersker samisk, sier leder i Kautokeino menighetsråd, Inga Gunhild Buljo Kemi.

Foto: NRK

Hun mener at man er nødt til å vektlegge samisk kompetanse når Kirkerådet skal tilsette ny biskop i september.

– Vi må ha en felles strategi og vi håper at menighetsrådene i de samiske områdene støtter oss, slik at den neste biskopen også er samisktalende, sier Kemi.

Fem kandidater til ny biskop

Nord-Hålogaland bispedømmeråd nominerte forrige måned fem kandidater til stillingen som ny biskop.

De nominerte er seksjonssjef i Kirkerådet, Hans Arne Akerø , domprost i Tromsø, Herborg Oline Finnset, prost i Østre Borgesyssel, Elisabet Yrwing Guthus, rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Stig Rune Lægdene og prost i Alta, Olav Øygard.

– Øygard med sin solide erfaring og bakgrunn vil tilføre bispekollegiet en kompetanse som er viktig og han snakker samisk, sier Kemi.

Biskop Per Oskar Kjølaas har alltid hatt samisk kirkeliv og folket som sin hjertesak. I høst trer han av etter 12 som biskop i Nord-Hålogaland.

Nåværende biskop har engasjert seg sterkt i spørsmål som omhandler samisk kirkeliv, og har blant annet jobbet mye med å oversette bibelske tekster til nordsamisk. Han har også engasjert seg i urfolkssaker, og saker som angår Barentsområdet.