Hopp til innhold

– Distriktene bør få billigere bensin

Det mener den norske regjeringen som arbeider med å få til en fraktutgjevningsordning som kan gi billigere bensin til utkantstrøk.

Fyller bensin
Foto: MarieElise Nystad

– Hvorvidt ordningen blir så god som alle ønsker seg er for tidlig å si, det er i hvert fall et tema som er på blokka, sier statssekretær i Finansdepartementet, Geir Axelsen.

Videre påpeker han at før en slik ordning kan komme så må den oppfylle de kravene som ESA, EFTAs overvåkingsorgan, stiller.

I går kveld kostet en liter bensin i Båtsfjord i nord 14 kroner og 30 øre, mens i Kristiansand i sør kostet den 12,09.

Dette utgjør over 3500 kroner i forskjell for en som kjører 20.000 kilometer i året.

Ordningen ønskes tilbake

Geir Axelsen, direktør i Statistisk sentralbyrå
Foto: Esben Johansen

Fram til 2002 hadde Norge en fraktutjevningsordning, der transportørene av drivstoff fikk tilskudd for å frakte bensin og diesel til utkantstrøk.

Det bidro til at det var små prisforskjeller på bensin i landet. Slik er det ikke lenger. Men det er det denne regjeringen forsøker å gjøre noe med.

– Hvis regjeringen lykkes med å få til en slik ordning, så kan det bidra til lavere drivstoffkostnader for folk i distriktene, påpeker statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet.

NSR støtter forslaget

Til regjeringen greier å bedre kollektivtilbudet i nord, så ønsker sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta i Norske Samers Riksforbund at finnmarkingene skal få billigere bensin.

– Siden det nå er slik at vi må bruke bilen, så bør bensinavgiften være slik at folk ikke blir skadelidende.

Akkurat som regjeringen ønsker sametingspartiet NSR å få flere til å bruke kollektivtransport, men i nord kan dette bli vanskelig.

– I Nord-Norge så har vi faktisk ikke en reell mulighet til å velge noe annet enn bil. Kollektivtilbudet er altfor dårlig, derfor må regjeringen sette i gang tiltak som gjør at vi får et bedre kollektivtilbud her i nord. Først da kan vi la bilen stå, avslutter Hætta.

Korte nyheter