– Bildet er en sterk motivator for arbeidet mitt

– Jeg skal forbaske meg på at hvis det er noen av etterkommerne mine som har skjemtes, skal jeg jobbe fram at de ikke lenger skal skjemmes over å gå i kofte eller noe som helst som symboliserer det samiske.

Bildet i Stormen vekker følelser hos Stig Morten Kristensen.

Bildet i Stormen vekker følelser hos Stig Morten Kristensen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Han ser opp på et spesielt bilde som henger i Stormen bibliotek i Bodø, Stig Morten Kristensen, også kjent som daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe.

Kristensen er en uredd forkjemper for den del av det samiske som han mener ikke har fått den oppmerksomhet det bør ha.

– Man skal bryte ned den fornorskingspolitikken som har vært, og bygge opp det samiske, og spesielt det pitesamiske i dette området.

Fottøyet er skrapet bort

Bildet Kristensen ser på vekker følelser i ham. Det spesielle bildet viser hans oldeforeldre sittende på en steintrapp foran et laftet hus i Beiarn i Nordland.

Bildet er i kjempestort format, og henger på fondveggen i bibliotekets hovedsal i Stormen i Bodø.

Bildet tilhører fotograf Rune Johansen. Paret på bildet er også Johansens oldeforeldre, og det er kunstneren Anne Katrine Dolven, som i samarbeid med Rune Johansen, har gitt bildet den størrelsen og den plassen det har i dag.

Det spesielle med bildet er at mannens fottøy er skrapet bort.

Les mer om bildet her .

Mest om ettertida

Det som skuffer Stig Morten Kristensen er nettopp at fottøyet er bortskrapet.

– Jeg tror han hadde kommager på seg, sier Stig Morten Kristensen, og tolker det som at noen har reagert på det, og ville skrape vekk det samiske.

– Nettopp det forteller mest om ettertida. For etter at dette bildet er tatt har noen skrapet vekk ett av symbolene på samisk tilhørighet, kanskje på fattigdom eller på noe annet de har reagert på.

Les: – Synet på de små samiske språkene har endret seg enormt

En motivator

Og det er nettopp dette bildet, av oldeforeldrene, som motiverer Kristensen til å arbeide mer for det samiske, og være stolt av det samiske.

Kristensen vil ta tilbake det som er bortskrapet, og være stolt av det flerkulturelle, spesielt samekulturen som har hatt en lang og broket historie.

– Jeg vil fjerne skrapingen, sier Kristensen symboliserende.

– Vi skal se kommagene. Det er jo egentlig det jeg jobber for. Vi skal være stolt både over våre gamle, og samkvemmet mellom den samiske og den norske kulturen. Og vi skal være stolt av det samiske, spesielt det pitesamiske i dette området som har slitt ei stund.

Stig Morten Kristensen, Duoddara.

Etter at han fikk bekreftet sitt samiske opphav, har Stig Morten Kristensen kjempet for at det pitesamiske skal ha sin plass i Sápmi.

Foto: Sander Andersen / NRK – arkivfoto

Les: En berikelse å få bekreftet at man er same

Et produkt av sin tid

Stig Morten Kristensen ser på bildet som et uttrykk av sin samtid, og han forstår, på en måte, hvorfor fottøyet er skrapet vekk.

– Det er jo akkurat det vi jobber for; å snu den trenden, at enhver kan være stolt av den identiteten som de har.

– For meg er det et veldig sterkt bilde. Det viser hvordan ting var. Det viser ting vi må jobbe med.

Les: Redd for A- og B-lag i Sápmi

Ikke ferdig med jobben

Kristensen har i noen år jobbet med å fremme det samiske, og opplever at synet på det samiske har endret seg. Men fortsatt er det mye å jobbe med, særlig når det er snakk om hvem som har makt til å kritisere andre og hvem som har makt til å krenke.

– Vi er ikke i mål. Og vi har mange viktige tema å jobbe videre med.

Les: Vil at nytt språksenter skal inkludere pitesamisk

Les også: – Det er sånt som dette vi vil ha mere av