NRK Meny
Normal

– Bidrar til konspirasjonsteorier

– Finnmark Ap og Kystaksjonen driver nærmest med utskjelling og karakteristikker av Aker-selskapet og enkeltpersoner, mener konserntillitsvalgt Atle Tranøy.

Lederen i Kystaksjonen, Trond Einar Olaussen, utenfor Stortinget

Kystaksjonens leder, Trond Einar Olaussen, fremstiller Kjell-Inge Røkke som en sjørøver i sin pågående kampanje for at fiskeressursene skal tilhøre kystfolket i Nord-Norge. BIldet er fra demonstrasjoner utenfor Stortinget 1. mars i år.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nå er han mektig lei av angrepene som Aker-selskapene, Norway Seafoods AS og Havfiske ASA, er blitt utsatt for i den siste tida.

– Jeg håper at denne arbeidsformen med utskjelling nå blir lagt til sides. Vi trenger dialog og ikke konspirasjonteorier dersom vi skal finne en felles vei til felles mål, sier Tranøy.

Atle Tranøy

Vi ønsker dialog på grunnlag av fakta og ikke på grunnlag av konspirasjonsteorier, sier tillitsvalgt Atle Tranøy i LO Aker ASA.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det var torsdag den 3. april at cirka femti tillitsvalgte i LO Aker ASA var samlet til konferanse. I en felles uttalelse går de til kraftig angrep på Finnmark Arbeiderparti og Kystaksjonen, og mener at kritikken mot Norway Seafoods omstruktureringer er ubegrunnet. De tillitsvalgte er lei av det de kaller fantasifulle konspirasjonsteorier om at Røkke-konsernet har planer om å ta fisken fra kystsamfunnene i Nord.

– Som tillitsvalgte beklager vi sterkt at Finnmark Arbeiderparti stiller seg i spissen for grove beskyldninger og stiller krav som setter våre arbeidsplasser i fare, heter det i uttalelsen fra LO-konferansen i Aker ASA.

– Sprer udokumenterte påstander

Det er spesielt uttalelsen fra fylkesårsmøtet den 23. mars som får begeret til å flyte over for Aker-konsernets tillitsvalgte.

– Mot bedre vitende blir det her spredd ei rad med faktafeil og udokumenterte påtastander. Slik fører de både egne partimedlemmer og opinionen bak lyst, og stiller krav som i sin konsekvens ville bli kroken på døra for filetindustrien i Finnmark.

– Vårt mål er å tilby våre medlemmer i trålflåten gode arbeidsplasser gjennom fornying av flåten og bruk av topp teknologi for effektiv fangst og topp kvalitetsråstoff. Og vårt mål er å tilby våre medlemmer i landbasert foredling trygge, helårlige arbeidsplasser i godt arbeidsmiljø og med teknologi og utstyr som sikrer effektivitet, kvalitet og lønnsomme og fremtidsretta arbeidsplasser.

De tillitsvalgte understreker at de nå er i ferd med å nå disse målsettingene i samarbeid med konsernledelsen.

– Skaper vondt blod

– At noen på ramme alvor får seg til å tro at vår agenda som tillitsvalgte sammen med våre selskap og LO er å lage snedige planer for hvordan folk og lokalsamfunn i Finnmark skal frarøves sitt ressursgrunnlag, blir for voldsomt til at det fortjener å bli tatt på alvor. Slike påstander er uverdige, og skaper bare vondt blod og konflikter, heter det i uttalelsen fra LO-konferansen.

Kystaksjonen mistenker Norway Seafoods for å ha satt i gang en omstrukturering som på lang sikt kan føre til nedleggelse av rekke bedrifter i Nord-Norge.

– Det er liten tvil om at det i denne omgang er snakk om å ha to hovedanlegg i Nord-Norge. Ett i Stamsund i Nordland og ett i Båtsfjord i Finnmark, har blant annet Ap-ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, hevdet tidligere.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Inga Lill Olsen og Alf E. Jakbosen

Toppene i Finnmark Ap, Ingalill Olsen og Alf E. Jakobsen, er begge ivrige støttespillere til Kystaksjonen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy mener at dette er en av mange konspirasjonsteorier som er blitt produsert av Finnmark Ap og Kystaksjonen.

– Slik fører de både sine egne medlemmer og andre bak lyset.
Istedenfor å slenge ut udokumenterte påstander, burde de heller ha tatt kontakt med ledelsen for å høre hva de faktisk har på sin agenda. Med utgangpunkt i dette kunne vi da ha drøftet ulike veier fremover.

–Bidrar ikke dere sjøl til en iskald front mellom Aker-konsernet og folk i nord, når dere hevder at Kystaksjonen driver med konspirasjonsteorier?

–Så lenge de ikke viser vilje til dialog, så synes jeg det er på tide å si klart ifra. I vedtaket fra LO-konferansen i Aker ASA, strekker vi ut en hånd til dialog.

– Hva kan dere sjøl bidra til med i denne sammenheng?

– Uttalelsen i seg sjøl er et bidrag til dialog. Nå gjenstår det å si hvorvidt Finnmark Ap, Kystaksjonen og andre aktører ønsker å diskutere mulige løsninger med de som ønsker å være en aktør innenfor fiskeindustrien.

– Lever i en annen virkelighet

Lederen i Finnmark Ap, Ingalill Olsen, tar gjerne imot en utstrakt hand.

– Hvis de tillitsvalgte ønsker dialog, så sier vi selvsagt ikke nei til det. Men det er tydelig at vi ikke lever i samme virkelighet, svarer Olsen.

Og legger til:

– Vi bor i Finnmark og vi ser hva som skjer. Trålere som har leveringsbetingelser, leverer mindre og mindre fisk til landanleggene. Dette fører til stadig mindre aktivitet på land.

Det er denne utviklingen som fylkespartiet reagerer mot. I et eget vedtak har årsmøtet i Finnmark Ap gått inn for innstramming i leveringsforpliktelsene.

– Dersom trålerne ikke overholder betingelsene, må konsesjonene inndras og refordeles til Finnmark og Finnmarksflåten. Kvotene skal heller ikke være omsettelig, har et enstemmig årsmøte uttalt.

– Vilkårene blir utvannet

Fylkespartiet har gått sterkt imot å knytte leveringsforpliktelsene til regioner slik fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) har gått inn for.

– En regionalisering betyr utvanning av leveringsbetingelsene. Hvis hele Nord-Norge blir én region, trenger trålere ikke lenger å levere fisk til fiskebedrifter i Finnmark.

– Men nå har jo ledelsen i Norway Seafoods gang på gang sagt at de ikke har noen planer om sentralisering. Hvorfor tror dere ikke på det de sier?

– Vi forholder oss til det som faktisk skjer. Og i løpet av den senere tida har vi sett at det leveres stadig mindre fisk til fiskeanleggene i Finnmark, og arbeidsplassene forsvinner. Dette er en utvikling vi ikke kan akseptere.

Overrasket over aggressiv tone

Ingalill Olsen er overrasket over den agressive tonen som tillitsvalgte i LO Aker ASA bruker mot Finnmark Ap og Kystaksjonen. Det samme er også lederen i Kystaksjonen, Trond Einar Olaussen. Han mener at LO nå er mer opptatt av å skape arbeidsplasser i Kina enn å kjempe for kystbefolkningens interesser.

– Det er beundringsverdig, svarer aksjonslederen ironisk.

– Så får vi andre kjempe for at sjøsamiske og andre fiskeriavhengige samfunn sikres rettighetene til fiskeressursene i sine nærområder.

Olaussen tilbakeviser påstandene om at Kystaksjonen driver med konspirasjonsteorier.

– Det er et faktum at den blå-blå regjeringen har lovet at privatisering av fiskeressursene skal fortsette. Nå har Høyre og Fremskrittspartiet også fått LO med seg. Disse tre partene representerer en utvikling som fiskeriavhengige samfunn ikke vil ha. Det gjelder både utvanning av leveringsforpliktelsene og varsla strukturering av fiskeflåten. Strukturering betyr at man gjør fiskekvotene til en vare som kan selges og kjøpes, forklarer Olaussen.

Han har stor tro på at Kystaksjonen vil lykke med sin kamp mot denne utviklingen.

– Snart er det vel bare tillitsvalgte i LO Aker ASA, Fremskrittspartiet og Høyre som står for denne privatiseringslinjen. Kystaksjonen er som reaksjon på hva som nå skjer med eierskapet til ressursene i havet. Den korte tida vi har eksistert, viser at vi er på rett kurs og representerer folkets vilje, svarer Olaussen.