NRK Meny
Normal

NSR-leder mener FeFo setter seg på sidelinjen

– Intensjonen med Finnmarksloven var ikke å gi FeFo muligheten til å ikke gjøre noe som helst i saker som angår eksisterende bruk, sier Beaska Niillas, leder i Norske Samers Riksforbund, NSR.

Niillas Beaska

Beaska Niillas, leder i NSR, er kritisk til hvordan FeFo har håndtert Nussir ASAs søknader.

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK


Les også: FeFo-leder støtter Nussir-søknad

Han er kritisk til hvordan Finnmarkseiendommen, FeFo, har håndtert gruveselskapet Nussir ASAs søknader, og lurer på om det er Direktoratet for mineralforvaltning som skal forvalte grunnen i Finnmark.

Gruveselskapet har i flere år kjørt inn i Ásavággi for å prøvebore. Nå deler sporene etter Nussir dalen i to. Kjøringen har foregått i kalvingsområde og trekkleie til reinbeitedistriktet Fiettar.

Les også: FeFo har misforstått sin rolle i Nussir-saken

Hør lydklipp: Silje Muotka om Nussir-innsigelse

– Gir direktoratet blankofullmakt

– Det kan se ut som om FeFo ikke forstår sin rolle som forvalter av grunn og naturressurser i Finnmark. Eller så har kanskje FeFo tatt en annen rolle enn den rollen som Finnmarks befolkning tror at Fefo har. Det virker som om de tilsidesetter loven og innretter seg etter direktoratet.

Spor etter gruveselskapets beltevogn på fjellet

Spor etter gruveselskapet Nussirs beltevogn på fjellet.

Foto: Bente Bjercke

Niillas legger også til at alle FeFos retningslinjer må holde mål juridisk, og at det ikke kan være slik at grunnlaget for FeFos arbeid er uklart.

– I forhold til punkt fire, er det betenkelig at FeFo setter seg så til de grader på sidelinjen ved passivt å gi blankofullmakt til direktoratet, sier Nillas.

Les også: Kilometervis med kjørespor etter Nussir

– Trenger et sterkt FeFo-styre

Siden rettighetsbruken av Finnmark ikke er avklart, mener han at FeFo fraskriver seg sitt ansvar i Nussir-saken når de ikke fatter grundige vedtak på selvstendige grunnlag. Men Niillas er fornøyd med at styrerepresentant Mathis N. Eira lover full gjennomgang av Nussir-saken. Niillas reagerer på at FeFo-direktør Jan Olli bruker Finnmarksloven § 1, og sier at han vil veie samiske interesser opp mot andre samfunnsinteresser.

– Det er viktig med et sterkt og tydelig styre i FeFo når direktøren virker unnvikende og er mest opptatt av storsamfunnets interesser.

Det ønsker ikke Olli å kommentere ytterligere ovenfor NRK Sápmi.

Les også: FeFos retningslinjer i strid med Finnmarksloven

Les også: Kvalsund kommune bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse

– Må rydde opp

Niillas synes det er uforståelig at FeFo ikke har vært mer på banen i Nussir-saken.

– Det er ikke spesielt tillitsvekkende.

NSR-lederen stiller også spørsmål ved saksgrunnlaget FeFos høringsuttalelser er gitt på.

Jan Olli

FeFo-direktør Jan Olli

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Les også: Sanners gruve-ja strider mot folkeretten

– Den senere tid har det vist seg at Nussirs konsekvensutredning ikke holder mål. Når FeFos vedtak i tillegg ser ut til å være gjort på sviktende juridisk grunnlag, så må FeFo rydde opp. I mellomtiden bør de trekke høringsuttalelsene tilbake og behandle saken på nytt, sier NSR-lederen.

FeFo-direktør Jan Olli skriver i en e-post til NRK Sápmi at han mener FeFo fyller den rollen de skal ha etter Finnmarksloven. Han skriver også at FeFo ikke vurderer å trekke sine tidligere høringsuttalelser i Nussir-saken tilbake slik Niillas foreslår.

Olli mener at i Finnmarkslovens § 1 også innebære rat FeFo skal ta hensyn til andre interesser.

"Det betyr at FeFo må vurdere samiske interesser opp mot de samlede samfunnsinteressene", skriver Olli.

Leder av FeFos kontrollkomité, Marianne Olssøn, har hittil ikke svart på NRK Sápmis henvendelser om FeFo har misforstått sin rolle i Nussir-saken, men har tidligere svart at kontrollkomiteen løpende vurderer FeFos virksomhet.

FeFo-direktør Jan Olli ønsker ikke å svare på kritikken fra Niillas, men skriver i en e-post til NRK Sápmi at FeFo forvalter grunnen i Finnmark etter beste skjønn innenfor loven, og at de lever godt med at det er delte meninger omkring lovtolkningen.

- Jeg har ingen ytterligere kommentarer, avslutter han.