Hopp til innhold

– Sjødeponering er beste løsning

Ordføreren i Kvalsund, Ragnar Olsen (Ap), mener sjødeponering av gruveavfall er den riktige løsningen.

Mineralleting i Kvalsund

Mineralavfall bør deponeres i havet mener ordfører i Kvalsund. Bildet er fra leting etter mineraler i kommunen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg mener den beste løsningen miljømessig er å deponere avfall i en fjordarm eller i sjø, sier Olsen.

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordfører, Ragnar Olsen (Ap), ønsker gruvevirksomheten velkommen.

Foto: Allan Klo / NRK


Regjeringens nye mineralstrategiplan åpner for å deponere avfall etter gruvevirksomhet i sjøen. Statsråd Trond Giske mener at sjødeponi i mange tilfeller er bedre for miljøet.

– Bedre i vann, enn på land


– Mange mineraler er bedre lagret i vann, enn på land. Da stabiliserer man mineralene. Man stopper oksygentilgangen. Man hindrer avrenning. Man sørger for at det er stabilt, sier nærings- og handelsminister Giske.

Advarer mor sjødeponi

Direktoratet for naturforvaltning har tidligere advart mot sjødeponi. Direktoratet mener det er manglende kunnskap om i hvilken grad strømningsforhold og vannutskiftning vil føre til at de deponerte massene sprer seg. I tillegg er det usikkerhet om hvorvidt gruvedrift kan forringe viktige økosystemer.

Naturvernforbundet advarer også mot sjødeponi. De påpeker at det utenom Norge bare er et annet land i Europa som slipper ut gruveavfall i havet.

– Gir arbeidsplasser

Ordføreren i Kvalsund ønsker gruvevirksomhet velkommen til Kvalsund. Han mener det vil gi gode konsekvenser for utviklingen i kommunen.

– Mineralvirksomhet er viktig. I Kvalsund sitt tilfelle gjelder det kobber. Det vil gi Kvalsundsamfunnet store muligheter til å utvikle seg, og virksomheten vil gi arbeidsplasser som vi sårt trenger, mener Ragnar Olsen.

Korte nyheter

 • William MGPjr:av viddnij lávllagijn "Tusen tanker"

  William vuojttij MGPjr 2022 lávlojn "Tusen tanker". Da gålmås gudi gilfádallin superfinálan ledjin William, oarbbena Lisa ja Tobias lávlojn "Akkurat passe" ja Erlend ja Liam lávlojn "Parasitt".

  Ingebjørga Hábmeris lávlojn "Her e æ" lej nav dudálasj bessat oassálasstet dáj nuoraj musihkkagilfádallamijn.

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.