– Sjødeponering er beste løsning

Ordføreren i Kvalsund, Ragnar Olsen (Ap), mener sjødeponering av gruveavfall er den riktige løsningen.

Mineralleting i Kvalsund

Mineralavfall bør deponeres i havet mener ordfører i Kvalsund. Bildet er fra leting etter mineraler i kommunen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg mener den beste løsningen miljømessig er å deponere avfall i en fjordarm eller i sjø, sier Olsen.

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordfører, Ragnar Olsen (Ap), ønsker gruvevirksomheten velkommen.

Foto: Allan Klo / NRK


Regjeringens nye mineralstrategiplan åpner for å deponere avfall etter gruvevirksomhet i sjøen. Statsråd Trond Giske mener at sjødeponi i mange tilfeller er bedre for miljøet.

– Bedre i vann, enn på land


– Mange mineraler er bedre lagret i vann, enn på land. Da stabiliserer man mineralene. Man stopper oksygentilgangen. Man hindrer avrenning. Man sørger for at det er stabilt, sier nærings- og handelsminister Giske.

Advarer mor sjødeponi

Direktoratet for naturforvaltning har tidligere advart mot sjødeponi. Direktoratet mener det er manglende kunnskap om i hvilken grad strømningsforhold og vannutskiftning vil føre til at de deponerte massene sprer seg. I tillegg er det usikkerhet om hvorvidt gruvedrift kan forringe viktige økosystemer.

Naturvernforbundet advarer også mot sjødeponi. De påpeker at det utenom Norge bare er et annet land i Europa som slipper ut gruveavfall i havet.

– Gir arbeidsplasser

Ordføreren i Kvalsund ønsker gruvevirksomhet velkommen til Kvalsund. Han mener det vil gi gode konsekvenser for utviklingen i kommunen.

– Mineralvirksomhet er viktig. I Kvalsund sitt tilfelle gjelder det kobber. Det vil gi Kvalsundsamfunnet store muligheter til å utvikle seg, og virksomheten vil gi arbeidsplasser som vi sårt trenger, mener Ragnar Olsen.