– Barnevernet trenerer saken

Advokat Svein Duesund mener barnevernet i Karasjok vegrer seg for å føre tilbake gutten til sine samiske slektninger.

Advokat Svein Duesund
Foto: Privat

Karasjok kommunestyre har vedtatt å trekke barnevernsaken ut av rettssystemet.

Gula: – Mánáidsuodjalus lea njoahci

Barnet skal tilbake

Dommen fra Indre-Finnmark tingrett er gjeldende i denne saken, som har vært i rettssystemet siden våren 2007.

Barnet er i dag hos en norsktalende familie, men advokat Svein Duesund som representerer barnets familie har hatt kontakt med barnevernet i Karasjok.

– De har sagt at de ikke vil gjøre noe med denne saken, fikk jeg beskjed om via telefon, forklarer Svein Duesund.

Må tilbake i retten

Den litt over to år gamle gutten, ble tatt fra fosterfamilien i Karasjok og siden har saken vært i rettssystemet flere ganger. I forrige uke gikk Karasjok kommunestyre inn for å trekke saken.

Advokat Svein Duesund har tirsdag sendt et brev til barnevernet i Karasjok, hvor han ber om svar på hva de vil gjøre med denne saken.

– Om ikke barneverner gjør noe med saken, må saken tilbake til Indre-Finnmark tingrett, som da må ta rettslige avgjørelser i saken, sier Svein Duesund.

NRK Sámi Radio har ikke lyktes med å få kommentar fra advokaten til barnevernet i Karasjok.

Saken avsluttet

Svein Duesund har regnet med at tilbakeføringen vil skje i løpet av en måned, men er ikke lenger like sikker.

– Saken er avsluttet slik at saken skal ikke tilbake i retten, derfor må barnevernet følge opp det som er bestemt i saken, avslutter Duesund.