Hopp til innhold

– Barnevernet trenerer saken

Advokat Svein Duesund mener barnevernet i Karasjok vegrer seg for å føre tilbake gutten til sine samiske slektninger.

Advokat Svein Duesund
Foto: Privat

Karasjok kommunestyre har vedtatt å trekke barnevernsaken ut av rettssystemet.

Gula: – Mánáidsuodjalus lea njoahci

Barnet skal tilbake

Dommen fra Indre-Finnmark tingrett er gjeldende i denne saken, som har vært i rettssystemet siden våren 2007.

Barnet er i dag hos en norsktalende familie, men advokat Svein Duesund som representerer barnets familie har hatt kontakt med barnevernet i Karasjok.

– De har sagt at de ikke vil gjøre noe med denne saken, fikk jeg beskjed om via telefon, forklarer Svein Duesund.

Må tilbake i retten

Den litt over to år gamle gutten, ble tatt fra fosterfamilien i Karasjok og siden har saken vært i rettssystemet flere ganger. I forrige uke gikk Karasjok kommunestyre inn for å trekke saken.

Advokat Svein Duesund har tirsdag sendt et brev til barnevernet i Karasjok, hvor han ber om svar på hva de vil gjøre med denne saken.

– Om ikke barneverner gjør noe med saken, må saken tilbake til Indre-Finnmark tingrett, som da må ta rettslige avgjørelser i saken, sier Svein Duesund.

NRK Sámi Radio har ikke lyktes med å få kommentar fra advokaten til barnevernet i Karasjok.

Saken avsluttet

Svein Duesund har regnet med at tilbakeføringen vil skje i løpet av en måned, men er ikke lenger like sikker.

– Saken er avsluttet slik at saken skal ikke tilbake i retten, derfor må barnevernet følge opp det som er bestemt i saken, avslutter Duesund.

Korte nyheter

 • Stor vilje til inkludering hos arbeidsgivere

  Ved utgangen av september er det 1 830 helt arbeidsledige og 870 delvis arbeidsledige i Troms og Finnmark.

  Dette gir en ledighet på totalt 2,1 prosent.

  I september ble det til sammen lyst ut 2 225 ledige stillinger i fylket. Behovet for arbeidskraft er fortsatt stort.

  – Mange ukrainske flyktninger er tilgjengelige for vårt arbeidsliv nå. De fleste jobber fortsatt med å styrke norskkunnskapene, men mange har både kapasitet og ønske om å jobbe, opplyser Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark i pressemeldingen.

  Tilbakemeldingene fra bedriftene som allerede har ansatt kandidater fra Ukraina, er at de får inn dyktige medarbeidere som bidrar både med nye perspektiv, kapasitet og kompetanse, opplyser NAV.

  Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. I landet ellers er ledigheten på 1,8 prosent helt ledige og 0,7 prosent delvis ledige, totalt 2,5 prosent.

 • "Haill"-duopmu galgá meannuduvvot Alimusrievttis

  Guolásteaddji Svein Magne Mienna dubmejuvvui guovtti nisson guolástanbearráigehččiid doarrádallamis. Dál galgá ášši meannuduvvot Alimusrievttis, dan lea Alimusrievtti guoddalanlávdegoddi mearridan, čállá duopmostuolu preassadieđáhusastis.

  Njukčamánu loahpas dubmejuvvui Mienna máksit 12.000 ruvnno go lea rihkkon ráŋggáštuslága paragráfa 156.

  Son galgá earret eará leat bivdán nisson guolástusinspektevrraid dánsut ja lohkan ahte soai galggašeigga njuiket fatnasii vai šattašii buoret bivdu - nu gohčoduvvon "haill".

  Maiddái lágamánnerievtti guoddalanáššis dubmejuvvui Mienna 12.000 ruvdnosaš sáhku. Dalle juo dieđihii advokáhtta Brynjar Østgård guoddalit ášši Alimusriektái.

  Ášši ii leat vuos beaiváduvvon Alimusrievttis.

  Fisker, Breivikbotn
  Foto: Jo Hermstad Trondsen
 • Ná háliidit bissehit nuoraid searvat joavkoveahkaválddálašvuhtii

  Dađistaga go veahkaválddálašvuohta lassána Ruoŧas, de oaidnit sullasaš ovdáneami maiddái Norggas. Dađi nuorat mánát rekruterejuvvojit kriminealla joavkkuide, dieđiha politiija Oslos.

  Ráđđehus oaidná dárbbu bidjat doaibmabijut eastadan dihte nuoraid searvat daid joavkkuide.

  Danne evttohuvvojit máŋga láhkarievdadusa, mat gusket veahkaválddálašdoaimmaide maid mánát vuollel 18 jagi doaimmahit:

  Juolgeleaŋka geavahuvvo go lea gildojuvvon oktavuohta ja orrun.

  Čađahit ráŋggáštusaid jođáneappo.

  Unnidit mieđihemiid logu.

  Čuovvut nuoraidráŋggášteami ortnega ii galgga šat leat eaktodáhtolaš, go lea duođalaš vearredáhkku, ráđđehusa oainnu mielde, mii lea kritihkalaš dasa ahte giddagasráŋggášteapmi unnán geavahuvvo go rihkku ortnega. Danne sii árvalit eanet bákku geavaheami.

  Duopmostuolut galget sáhttit ovttastit nuoraidráŋggáštusa ja eaktoduvvon giddagasa gitta 6 mánnui, dan sadjái go dálá lágat, go nuorat dušše sáhttet giddagassii geavvat jus rihkkot nuoraidráŋggáštusa geatnegasvuođaid.

  Politiijat sáhttet viežžat nuoraid jus eai boađe ráŋggáštus oktavuođas.

  Árvalusat meannuduvvo ráđđehuskonferánssas bearjadaga ja sáddejuvvojit dál Stuoradiggái.

  Loga olles ášši.

  Emilie Enger Mehl
  Foto: William Jobling / NRK