– Barnevernet saboterer

Et barn med samisk bakgrunn kan igjen bli kasteball i rettssystemet. Ungen har bodd borte fra sine slektninger i over to år.

Barnevernet hentet barnet
Foto: NRK

Advokat Svein Duesund

Advokat Svein Duesund.

Foto: Privat

For snart fire måneder siden besluttet Karasjok kommune å trekke en barnevernssak fra rettssystemet.

Barnet er ennå ikke hos sine slektninger selv om rettsdommen sier at barnet skal tilbake.

– Kan bli nødt til å dra saken for retten igjen

Familiens advokat Svein Duesund sier at denne saken må være første gang det offentlige ikke etterkommer domstolene når de har fått dom mot seg.

– Det er barnevernet som saboterer nå, de lar saken bli trukket ut i tid. Nå håper jeg at det blir fortgang i saken.

Duesund sier at flyttingen av barnet forhåpentligvis skjer raskt og uten mer dramatikk. Men går det lenger tid nå, så ser han seg nødt til å få brakt denne saken for retten med pålegg om at tingrettens dom øyeblikkelig blir etterkommet.

– Vil ikke kommentere saken


Ordfører Kjell Sæther i Karasjok kommune vil ikke kommentere saken. Rådmannen på sin side sier at saken er sendt til Fylkesmannen i Finnmark og henviser til kommunens advokat Hilde Stærk.

Heller ikke lensmannen i Karasjok ønsker å kommentere saken før på mandag siden de er i dialog med Karasjok kommune.