NRK Meny
Normal

–Mistillit fra Regjeringen

Sametingspresident Egil Olli er skuffet over regjeringen og sitt eget parti fordi arbeidet med den nordiske samekonvensjonen er utsatt.

Egil Olli
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sameministere og sametingspresidentene fra Sverige, Finland og Norge skulle møtes 25. mai for og bli enige om organisering av fremtidige forhandlinger om en felles samekonvensjon. Norges sameminister, Rigmor Aasrud (Ap) har avvlyst møtet og ga beskjed om dette til sametingspresident Egil Olli (Ap) sist fredag.

Olli tolker denne avlysningen som om den norske regjeringen nå bryter de tidligere avtalene mellom regjeringen og sametinget og sier han er veldig skuffet over sin egen regjering og partiet sitt, Arbeiderpartiet (Ap).

Tviler på Ap?

Sametingspresident Egil Olli føler ikke at han har lurt velgerne når han har bedt dem om å stemme på Ap.

– Jeg har ikke lurt noen når jeg har bedt folk stemme på Ap til Sametinget, men jeg stiller nå spørsmålet om mitt parti, Ap er det rette partiet til å styre landet når det gjelder dagens samepolitikk.

Mister tillit

Olli er ikke overrasket hvis svenske og finske kolleger nå mister tillit til han.

– Jeg har arbeidet og stått på for å overbevise mine kolleger i de to landene om at de må bli enige om å godta den norske modellen, den at staten og sametinget er likeverdige parter i forhandlingene. Nå har de blitt enige om det, men så svikter mitt eget parti og forkaster det vi var blitt enige om, sier Olli.

HØR: Egil Olli

– Og regjeringen viser med denne saken mistillit til Sametinget og den samiske befolkningen sier sametingspresidenten.

Går ikke av

Sametingspresident Egil Olli har ingen planer om å gå av som sametingspresident eller å melde seg ut av Ap.

– Hvis de på sentralt hold ønsker krig, ja da skal de få det. Jeg er valgt til Sametinget og det er der min lojalitet nå er og nå vil jeg forlange et svar fra partileder Jens Stoltenberg om regjeringen har endret sin samepolitikk, sier en skuffet Egil Olli.

Inviterer Olli

Sameminister Rigmor Aasrud med sin nye "njálfáhtta".

Sameminister Rigmor Aasrud

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud har ansvaret for samepolitikken i regjeringen. Hun inviterer sametingspresidenten til Oslo for å diskutere hvordan det videre arbeidet nå skal skje.

HØR: Rigmor Aasrud

– Forhandlingene om samekonvensjon pågår og møtet den 25. mai vil være på embetsmannsnivå. Denne konvensjonen er veldig viktig og Norge vil anstrenge seg for at det skal bli enighet. Men arbeid med en konvensjon som flere land skal godkjenne vil ta lang tid, gjerne flere år enn måneder, sier Aasrud.

LES: Nordisk samekonvensjon