NRK Meny
Normal

– Løsningen er å slakte flere rein

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta sier at det er altfor mange rein i enkelte reinbeitedistrikt, og dette fører til stridigheter.

Ellen Inga O. Hætta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta mener at det i enkelte reindriftsdistrikt i Øst-Finnmark er altfor mange reinsdyr. Hun oppfordrer reineierne i de distriktene om å minske antall reinsdyr.

– Nå er antall reinsdyr altfor høyt. Nå bør det slaktes et mye større antall nå som det er god kilopris på kjøttet og kvaliteten på kjøttet er også veldig høy, sier Hætta.

Hætta mener at det høye antall reinsdyr har sammenheng med de mange ulovlige oppsatte reingjerdene.

– Må vurdere hvilke gjerder som skal stå

Hætta forteller at arbeidet med å kartlegge reingjerdene i Finnmark er i gang.

Og hun understreker viktigheten av at reinbeitedistriktene selv vurderer hvilke av gjerdene det er behov for å ha stående og hvilke som bør rives.

– Øker antall rein, så øker stridighetene

I den nye Reindriftsloven står det at reinbeitedistriktene skal lage et arbeidsreglement, hvor blant annet det skal komme frem hvor mange reinsdyr de forskjellige reinbeitedistriktene kan ha.

– Når disse vurderingene er gjort, så kan vi få et pekepinn på hvordan de tenker. Fra reindriftsforvaltningens side ser vi at når antall reinsdyr øker, så øker også stridighetene mellom reinbeitedistriktene, sier Hætta.