– Alt er på plass for å starte undervisningen, men venter på klarsignal

I Tysfjord holdes elever hjemme i protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Storjord. Nå finnes det en løsning for å starte undervisning, men rektor venter på svar kommuneledelsen.

Storjord oppvekstsenter - skole i Tysfjord

INGEN UNGDOMSTRINN: Enn så lenge må ungdomsskoleelevene ved Storjord oppvekstsenter vente på å få starte på skolen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi som har stått midt i dette på Storjord er sliten nå, og elevene er frustrerte og fortvilte for de får jo med seg alt som skjer rundt dem.

Senterpartiets Øyvind Johansen er glad, men ikke helt fornøyd med resultatet etter meningsmålingen.

Øyvind Johansen, forelder og politiker, er skuffet over kommunens håndtering av saken.

Foto: Sander Andersen / NRK

Det sier en oppgitt forelder og politiker, Øyvind Johansen.

Nå har kommunen ansatt en ny lærer, og rektoren venter bare på klarsignal fra administrasjonen før hun setter i gang undervisningen.

Og politikerne krever at undervisningen starter i morgen, mandag.

Protesterer

Fem elever er tatt ut i streik fra skolen i ren protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Storjord i Tysfjord. Kommunen skyldte på lærermangel.

Disse barna har i ettertid fått hjemmeundervisning i påvente av en løsning på konflikten mellom familiene og kommunen.

Funnet løsning

Nå er en løsning like rundt hjørnet.

Tysfjord kommune har nå fått ansatt en ny lærer ved oppvekstsenteret som begynner i jobben 1. desember.

– Nå er alt på plass for å drive en forsvarlig skole fra 1. til 10. klasse på Storjord oppvekstsenter fra kommende uke av, mandag, sa rektor Sissel Nordås til NRK på fredag.

Venter på ledelsen

Ansettelsen kommer i kjølvannet av at flertallet av kommunepolitikerne i forrige uke krevde at undervisningen settes i gang omgående.

– Vi har også vikar på plass inntil læreren tiltrer. Men jeg avventer et klarsignal fra administrasjonen, legger rektoren til.

Dermed er det usikkert når undervisningen vil starte.

– Arbeider med saken

Oddbjørn Nilsen

Rådmann Oddbjørn Nilsen har enda ikke gitt klarsignal.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Rådmannen bekrefter ansettelsen.

– En lærer har takket ja. Denne læreren kan begynne 1.desember. Ut over dette arbeides det med saken, skrev rådmann Oddbjørn Nilsen i en e-post til NRK på fredag.

– Hvorfor har dere enda ikke gitt klarsignal til rektoren?

– Det er det svart på dette i forrige eposter.

Krever øyeblikkelig oppstart

Søndag setter imidlertid politikerne enda et nytt krav om at undervisningen starter øyeblikkelig, og skriver følgene i et brev til ordfører Tor Asgeir Johansen:

«Elevene har nå vært uten ordinær undervisning på skolen i hele ni uker, nesten en fjerdedel av et helt skoleår! Dette er meget alvorlig! Vikar er på plass og har skriftlig for mange dager siden bekreftet at han kan vikariere inntil fast lærer kan tiltre; brevet fikk ordføreren overlevert.

Etter vår oppfatning ligger alt til rette for at forsvarlig undervisning nå kan settes i gang!

Administrasjonen har hatt god tid til å meddele rektor ved oppvekstsenteret at hun kan sette i gang undervisningen for ungdomstrinnet. Vi forventer at slik beskjed blir gitt seinest i løpet av i dag, søndag 23.10.16.

Dersom ikke så skjer - av omsyn til de fem ungdommens skolegang – står undertegnede, som representerer 10 av kommunestyrets medlemmer, bak beslutningen at ordinær undervisning for ungdomstrinnet ved Storjord oppvekstsenter starter opp mandag 24.10.2016 fra morgenen av, med vikar», lyder brevet fra ti av de 17 kommunestyrerepresentantene i Tysfjord.