Hopp til innhold

– Ællim galles ma sihtin ietjasa tjállet jienastuslåhkuj

288 viesáda la Sámedikke jienastuslåhkuj Hábmera suohkanin tjáledum. Dat merkaj 12,8 prosenta viesádijs badjel lågenangáktsa jage lij jienastuslåhkuj tjáledum.

Åvddål oabme Hábmera suohkan sjattaj ådå Hábmera suohkan jagen 2020 aktan lahkke Divtasvuona suohkanijn, de jienastuslåhko Hábmerin lassánij, valla Divtasvuonan vas binoj. Maŋemus jage åvddål sjattaj ådå suohkan lij 35 viesáda Hábmerin ja 268 viesáda Divtasvuonan jienastuslågån.

Jagen 2017 lidjin 2 prosenta viesádijs Hábmerin jienastuslåhkuj tjáledum, ja jagen 2019 2,4 prosenta.

Jagen 2017 lidjin 17,5 prosenta viesádijs Divtasvuonan jienastuslåhkuj tjáledum, ja jagen 2019 16,8 prosenta.

Åvdep Sámedikkepresidænnta Sven Roald Nystø la iesj Sámedikke jienastuslåhkuj tjáledum. Ja duodden bargaj sámeláhkajn mij la vuodo Sámediggáj ja jienastuslåhkuj.

Divtasvuonan ja Hábmerin lij álgon stuorra gássjelisvuohta oadtjot ulmutjijt ietjastit jienastuslåhkuj tjáledit, tjuottjot Nystø. Ja sån tjielggi akta stuorra sivva dasi lij bådos nuppát væráltdoaros.

– De javllin; sáme jienastuslåhko la ham huj várálasj dasi tjáledit ietjasa, dan diehti jus sjaddá dakkár doarroájgge dagu lej nuppát væráltdoaron ahte da galggin aj gádodit sámijt, de ham juo gávnnu sierra lisstan gárves, subtsas Nystø.

Nystø tjuottjot ij la vehka ållo mij la dálátjij rievddam. Ja ahte la nuorra buolvva mij la dálla tjáledum ietjas jienastuslåhkuj. Suv mielas la ájnas ulmutjijda jienastuslåhkuj tjáledit vaj sijá jiedna gullu.

– Jus ednasa diededi ietjas Sámedikke jienastuslåhkuj dáppet mijá guovllus, de ham vájkkudus le ahte dát guovllu sjaddá de nannusappot liehket ájrastum Sámediggáj, ja Sámedigge máhttá dan baktu de vissjalappot barggat daj ássjij ma lij dán guovlon stuorra hásstalussan.

Jienastuslåhko lassánij Hábmerin åvddål sjattaj ådå Hábmera suohkan, valla Divtasvuonan lågå binoj. Nystø substat gåktu sån vásedij dille lij álgon jienastuslågå gáktuj.

Korte nyheter

 • Team Sápmis gutter spilte uavgjort

  Team Sápmis guttelag spilte i går kveld lokal tid uavgjort 1-1 mot Yukon.

  Dette er første kamp de samiske guttene ikke klarer å vinne under futsalturneringen i årets Arktiske vinterleker, og den første kampen de får mål mot seg.

  Sápmi har før dette slått Nord-Alberta 3-0 og Nunavut 8-0.

  Team Sápmis jenter tapte 1-3 mot Alaska. De har tidligere tapt 1-7 mot Nord-Alberta og vunnet 8-0 mot Nunavut.

  Loga sámegillii

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • Sámegánddat čikče dássálagaid

  Team Sápmi gánddat čikte ikte eahkedis dássálagaid 1-1 Yukon joavkkuin.

  Dá lea vuosttaš čiekčan maid gánddat eai leat vuoitán dán jagi Árktalaš dálveriemuin, ja vuosttaš čiekčan mas leat luoitán moala.

  Sápmi lea dássái vuoitán Davvi-Alberta vuostá 3-0 ja Nunavut vuostá 8-0.

  Team Sápmi nieiddat vuoittahalle 1-3 Alaska vuostá. Sii leat ovdal vuoittahallan 1-7 Davvi-Alberta vuostá ja vuoitán 8-0 Nunavut vuostá.

  Les på norsk

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • En raus foreldrepermisjon bidrar til bedre mental helse, mener forskere

  I løpet av de siste årene har flere nybakte mødre stått fram og fortalt om psykiske problemer knyttet til fødsel og tiden etter.

  Ifølge tall fra FHI rammes mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner i Norge av fødselsdepresjon hvert år. Det vil si mellom 4000 og 8000 kvinner.

  Men nå har svenske forskere utført en stor gjennomgang av tidligere studier som omhandler mental helse og fødselspermisjon. De har funnet oppløftende resultater.

  – Gjennomgangen viser at mødre som hadde en sjenerøs foreldrepermisjon, både i lengde og med lønn, hadde bedre psykisk helse sammenlignet med kvinner uten disse godene, sier Amy Heshmati til NRK.