Hopp til innhold

– Vi vet hvem DNB-tyvene er

Det var omreisende kriminelle fra Øst-Europa, som sto bak innbruddet i Karasjok forrige uke.

Ellen Katrine Hætta

Ellen katrine Hætta forteller at politet har et godt samarbeid over landegrensene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Natt til tirsdag i forrige uke, ble flere butikker ved DNB-senteret i Karasjok frarøvet verdier for tilsammen over 150 000 kroner.

I forkant av innbruddet, ble det ringt inn en bekymrings melding til politiet om to personer som skal ha opptrådt mistenkelig utenfor flere av butikkene i bygda. Politiet valgte å ikke rykke ut.

Øst-Europeiske bander

Nå forteller politiinspektør Ellen Katrine Hætta at de vet hvem tyvene er, men at de er vanskelige å få tak i:

– Vi har gode beskrivelser fra øyenvitner, og det dreier seg om Øst-Europeiske mobile vinningskriminelle, men vi vet ennå ikke når tid vi vil få tak i tyvene.

–Det som kjennetegner disse, er at de bryter seg inn i butikkene i full fart, for så å kjøre avgårde like fort, og kan være ute av landet før vi i det hele tatt oppdager at det har vært innbrudd, forteller Hætta til NRK Sámi Radio.

Hør saken på samisk her:

Korte nyheter

 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK
 • Stuorradiggi oastá Brita Marakatt Labba dáidaga

  Odne rahppui vuosttaš sámi dáidda Stuorradikki vázzinhállas. Govva maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan Stuorradiggái gohčoduvvo Lodderáidaras dahje Melkeveien.

  – Fitnen dáppe máŋga logi jagi áigi, in mun goassege máhttán niegaditge ahte boahtá beaivi go mu bargu boahtá dáppe heaŋgat, dadjá Marakatt

  Marakatt čilge ahte su mielas lea govva politihkalaš muittuhus, ovdamearka dihte bieggamillot Fosenis, ruvkedoaimmat Riehpovuonas ja maiddái ođđa áigi Sámis gos dáiddár lea hábmen golbma sámi ipmila vuoddjit skohteriin.

  Stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani lohká iežas leame rámis go viimmat lea sámi dáidda ožžon saji ná oidnosii.

  – Lea oassi sámi kultuvrras, historjjás ja identitehtas mat bohtet ovdán ja čalmmustahttojit Stuoradikki vázzinhállas.

 • Evttohuvvon jođiheaddjinásttiin

  D2 ja Dagens næringsliv evttohit Riddu Riđđu festiválajođiheaddji Sajje Solbakka leat okta dain 30:in vuolil 30 jagi geaid sii jáhkket bohtet dagahit máilmmi buorebun.

  – Nana stuorra gudni ja issoras somá, čállá Solbakk iežas Facebook siiddus.

  Dán jagaš nominašuvnnat leat lohkit sádden ja dáid gaskkas lea jury válljen 30 nuora ON 17 ceavzinulbmila vuođul.

  Čakčat vállje jury ja lohkit gii dáin 30 nuorain lea dán jagaš jođiheaddjinásti.

  Muđui leat earret eará Maud Angelica Behn, komihkar Jonis Josef ja influencer Sultan Hadaddeen nammaduvvon.

  Sajje Solbakk
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK