912.580.000 kr til samiske formål

912.580.000 kroner foreslår regjeringen til samiske formål neste år.

Sametinget
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette framkommer i budsjettforslaget som ble lagt fram klokken 10 mandag formiddag.

– Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 418 mill. kroner (inklusive Samefolkets fond) i 2014. Dette er en økning på cirka 14,2 mill. kroner fra 2013, heter det i forslaget.

Bevilgninger til samiske formål (ekstern lenke)

Kultur på samme nivå

Bevilgingene til samiske formål kommer fra tilsammen ti departement.

Saemien Sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa er heller ikke i år prioritert i forslaget til statsbudsjett.

– Vi har elendige lokaler og trenger nye, sier museumsdirektør Birgitta Fossum til NRK.

Pressestøtten til de samiske avisene ligger omtrent på samme nivå som i år. 24 983 000 kr foreslås til blant annet Ávvir og Ságat.

Bevilgningene til samiske kulturformål ligger også på omtrent samme nivå som i år. Totalt foreslås det 107 563 000 kr til samiske kulturformål. I 2013 er det bevilget 102 036 000 kr.

I regjeringens budsjettforslag er det ikke satt av penger til bygging av nytt teaterbygg for Beaivváš Sámi nasjonateater.

Mer penger til grunnopplæring

Den rødgrønne regjeringen foreslår mer penger til samisk grunnopplæring. Målet med tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner, fylkeskommuner og private skoler som tilbyr samiskopplæring

– Departementet foreslår å øke bevilgningen på posten med om lag 2,7 mill. kroner på grunn av endringer i elevtall og gruppesammensetning. Samlet bevilgning på posten i 2013 er om lag 57,5 mill. kroner, heter det i budsjettforslaget.

Utvikling og produksjon av læremidler for samiske elever, herunder spesialpedagogiske læremidler, læreplanarbeid og tilskudd til råd og veiledning om samisk opplæring, ligger på samme nivå som i år. Det er med andre ord ikke forslått mer penger til dette arbeidet

Stort sprik

I november 2012 vedtok Sametinget at det totale behovet for 2014 er 141.500.000 kroner. Regjeringen ligger langt unna denne summen.

– Sametingets budsjettbehov for 2014 viser behovet for økninger fra budsjettet 2013. Budsjettbehovet viser de totale behovene det samiske samfunnet har. Sametingsrådet vil foreta en nærmere prioritering av budsjettbehov for 2014 vurdert i forhold til kapasiteten i samfunnet, heter det i vedtaket til Sametinget.

Sametingets budsjett for 2013 er på kr 401 413 000, eksklusive Samefolkets fond. Sammenlignet med statsbudsjettet for 2012 gir forslaget til statsbudsjettet for 2013 en økning på kr 32 794 000 til Sametinget.

Dette er de største postene i virkemiddelbudsjetter i 2013: Kultur fikk 32 prosent, språk 25 prosent, kunnskap 15 prosent og næringer fikk 12,4 prosent. Virkemidlene utgjør tilsammen 286.808.000 kroner. Driftskostnadene utgjør 120.390.000 kr.

Korte nyheter

 • Sennalandet stengt i mange timer

  E6 over Sennalandet i Finnmark vil forbli stengt i mange timer utover kvelden, etter en dødsulykke fredag ettermiddag. Det opplyser politiet på ulykkesstedet. Omkjøring mellom Alta og Hammerfest er nå via Lakselv. Strekningen er på 356 kilometer.

  E6 Sennalandet
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • 356 nye koronasmittede i Norge

  Det siste døgnet er det registrert 356 koronasmittede i Norge. Det er 152 færre enn samme dag i forrige uke.

  De siste sju dagene er det i snitt registrert 399 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 450, så trenden er synkende.

  Torsdag var 95 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to flere enn dagen før.

  Koronavirus
  Foto: CDC
 • Munnbindkravet på OSL fjernes

  Ullensaker kommune har opphevet munnbindpåbudet på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det melder Flysmart24.

  – Munnbindpåbudet på Oslo lufthavn oppheves i dag, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Iselinn Næss i Ullensaker kommune overfor nettavisa.

  Det er kommuneoverlegen i Ullensaker som har tatt beslutningen. Den kommer etter at alle flyselskapene har kuttet ut pålegget om munnbindbruk om bord.

  Kvinne med munnbind sitter på Gardermoen mens en heimevern-soldat passerer i bakgrunnen
  Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK