NRK Meny

91 prosent har fått tilbud

I Troms har 5.306 av totalt 6.181 søkere til videregående opplæring fått tilbud om sitt førsteønske, noe som er en andel på nesten 86 prosent. Totalt sett har 91 prosent av søkerne har fått tilbud om skoleplass i fylket. Nå står 132 søkere i fylket på venteliste, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Nasjonalt sett har ni av ti søkere fått tilbud om skoleplass. I år har det vært en kraftig økning i antall søkere til helse- og oppvekstfag, mens interessen for oljerelaterte fag stuper.