NRK Meny
Normal

Dette kan bli lov i din kommune

Kommunalminister Jan Tore Sanner gir gass for at kommunene selv skal bestemme hvor folk skal få kjøre med snøscooter. Reindrifta frykter for konsekvensene.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil gi flere anledning til å kjøre snøscooter for moro skyld. Selv fikk han testet motorkreftene under sitt besøk i Kautokeino i mars i år. Kautokeino var en av de 8 norske kommunene som fikk selvstyre innen motorisert ferdsel fra 2000 til 2007.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Regjeringen sa i dag ja til snøscooterløyper for fritidskjøring i 87 norske kommuner. Alle kommunene som hadde søkt om å delta i prøveordningen med snøscooterløyper har fått klarsignal fra kommunalminister Jan Tore Sanner.

– Den enkelte kommunen kan nå gå i gang med det kommunale planarbeidet, og kommunen skal dermed kunne ha snøscooterløypene klare til neste sesong, sier ministeren til nyhetsbyrået ANB.

Håper på forståelse fra kommunene

De 87 kommunene som nå får lov til å selv bestemme om de vil ha – og eventuelt hvor de vil ha scooterløyper, strekker seg over mange fylker, fra sørvest Hordaland, Buskerud og Telemark, hele veien til Finnmark. Se hele lista over kommunene nederst i artikkelen.

I mange av disse kommunene er det også reindrift, som allerede i dag opplever utfordringer med fritidskjøring i deres beite- og kalvingsområder.

NRL-leder Nils Henrik Sara

Leder Nils Henrik Sara i Norges reindriftsinteresseorganisasjon NRL er ikke overbegeistret for regjeringens nye snøscooterpolitikk.

Foto: Liv Inger Somby

– Vi har mange åpne scooterløyper i Finnmark i dag som brukes aktivt, men vi i reindrifta ser også hvordan folk ikke respekterer løypene og kjører hvor de vil. Prøveordningen er et skritt tilbake for reindrifta, sier leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Han håper at kommunene som er med i prøveordningen viser vilje til samarbeid og kommunikasjon med reindriftsnæringa.

– Reindrifta er ikke imot at kommuner skal få tilrettelegge for fritidskjøring for sine innbyggere, men vi ønsker å være i dialog og at vi møter forståelse for hvilke områder og hvilke årstider er spesielt sårbare for økt skutertrafikk. Det finnes løsninger som er til det beste for alle parter, men det krever kommunikasjon, sier Sara.

Også Fylkesmannen i Finnmark er bekymret for utfallet av den nye forsøksordningen, og frykter at den kan skape konflikt mellom kommunene.

NRL har i sin høringsuttalelse til regjeringen ønsket en statlig, nasjonal forvaltning av snøscooterkjøringen i Norge. At det nå er mange kommuner istedet for fylket som skal fatte avgjørelser, kan gi ulike utslag så lenge det vil være opp til hvert enkelt kommunestyre å bestemme, mener organisasjonen.

Stressede simler i kalvingstid

Nils Henrik Sara er selv fra Kautokeino, som er en av de 87 kommunene som er tatt med i prøveordningen. Han tror ikke at det vil oppstå problemer med økt scooterkjøring i indre strøk av Finnmark hvor kommunene har god kunnskap om reindrifta, men jo lenger sør man kommer i landet, jo større risiko for manglende forståelse.

– I de områdene hvor reindrifta og den samiske befolkningen er i mindretall, sør for Troms for eksempel, opplever reineiere allerede manglende forståelse fra lokalpolitikerne om reindriftas behov og utfordringer.

– Men reineiere kjører jo selv med snøscooter, hva er problemet med at andre i kommunen også skal få kjøre i fjellet?

– Det er ikke selve scooterkjøringen som er problematisk, men hvordan kjøringen foregår. For eksempel er denne tiden som vi går inn i nå, også kalvingstid. Snøscooterkjøring i kalvingsområdet kan gjøre unge simler stresset, slik at de forlater kalven sin. Reineiere vet dette og kjører ikke inn til disse områdene på slike tidspunkt, men det gjør kanskje ikke fritidskjørere.

Sara sier at ordningen som ble godkjent i dag fortsatt bare er en prøveordning, noe som de 87 kommunene bør akte. Reindrifta vil følge med på utviklingen i de kommunene hvor det i dag er reindrift.

Det er en kjent sak at motorisert trafikk kan stresse simler med kalv, myndighetene har flere ganger utsatt eller avblåst bruk av helikopter og scootere i kalvingstid.

Ikke fritt fram

Snøscooterkjøringen er per i dag regulert av lov om ferdsel i utmark og vassdrag. Regjeringen ønsker på sikt å la kommunene selv bestemme om de ønsker snøscooterløyper og hvor folk skal kunne kjøre – men det blir likevel ikke fritt fram for scooterkjøring.

Nasjonale regler skal fortsatt regulere bruken for å ivareta blant annet støy- og naturvernhensyn, og grunneiere må samtykke dersom kommunene ønsker å åpne løyper på deres eiendom. Etableringen av snøscooterløypene vil skje som en vanlig kommunal planprosess, der berørte parter har klageadgang.

Debatten har rast i lang tid, ikke minst i Stortinget, og det er steile fronter om både kommunal selvbestemmelse over løyper og øvrig snøscooterpolitikk.

Kommunalministeren mener de ulike leirene har blitt hørt når ordningen har blitt utformet.

– Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte. Jeg er klar over at det er ulike oppfatninger, men for denne regjeringen er det viktig å vise tillit til lokaldemokratiet, sier Jan Tore Sanner.

Misfornøyde miljøvernere

Regjeringen varslet sist høst at de ønsket å iverksette en prøveordning med fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark, som skal vare frem til 2018. Regjeringspartiet Høyre lanserte ideen allerede i 2011.

Miljøvernere har protestert kraftig imot siden, og tonen er ikke endret i dag.

– Snakk om dårlig påskehilsen. Dette kan bli den siste påsken uten øredøvende snøscootertrafikk i den norske fjellheimen. Med trafikkøkningen regjeringen legger til rette for, vil også problemet med ulovlig kjøring øke kraftig i forhold til dagens omfang, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til ANB.

Disse kommunene får scooter-ja

 • Alta
 • Alvdal
 • Beiarn
 • Bindal
 • Dovre
 • Drangedal
 • Dyrøy
 • Eidfjord
 • Engerdal
 • Etnedal
 • Evenes
 • Fauske
 • Flesberg
 • Flå
 • Fosnes
 • Gjerstad
 • Gol
 • Grane
 • Grong
 • Grue
 • Hatfjelldal
 • Hemnes
 • Hjartdal
 • Hol
 • Holtålen
 • Hægebostad
 • Høylandet
 • Inderøy
 • Karlsøy
 • Kvalsund
 • Kviteseid
 • Lierne
 • Luster
 • Kautokeino
 • Meråker, oppheves 1. mai 2018
 • Midtre Gauldal
 • Målselv
 • Namdalseid
 • Namsos
 • Namsskogan
 • Nesseby
 • Nesset
 • Nissedal
 • Nord-Fron
 • Nore og Uvdal
 • Nærøy
 • Oppdal
 • Overhalla
 • Osen
 • Os
 • Rana
 • Rendalen
 • Rennebu
 • Rindal
 • Rissa
 • Rollag
 • Røros
 • Røyrvik
 • Salangen
 • Saltdal
 • Selbu
 • Sigdal
 • Sirdal
 • Skånland
 • Snåsa
 • Steinkjer
 • Surnadal
 • Sør-Aurdal
 • Sørfold
 • Sørreisa
 • Tinn
 • Tokke
 • Tolga
 • Trysil
 • Tydal
 • Tynset
 • Valle
 • Vang
 • Vefsn
 • Verdal
 • Vestre Slidre
 • Vinje
 • Våler
 • Åfjord
 • Ål
 • Åseral
 • Åsnes