NRK Meny
Normal

Åtte millioner til samisk språk

Regjeringen foreslår å øke tilskudd til samisk språk og informasjon fra 6 millioner kroner til 9 millioner kroner.

Samisk retteprogram tilgjengelig for alle
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Regjeringen ønsker også i samarbeid med Sametinget å utvikle en handlingsplan for samisk språk.

I statsbudsjettet påpekes det at Sametinget har en svært sentral rolle i arbeidet for samisk språk.

Av en satsing på til sammen 8 millioner kroner til arbeidet med handlingsplanen for samisk språk over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett, vil regjeringen også overføre 5 millioner kroner til Sametinget.

Med denne foreslåtte bevilgningen vil regjeringen også finansiere prosjektet «Samiske veivisere», det sørsamiske skoletilbudet i Engerdal kommune, Kompetansebase for samisk språk og IT, Divvun 2 og revitaliseringstiltak for å styrke østsamisk kultur og sørsamisk språk.