NRK Meny
Normal

6.000 «bortkastede» stemmer

Tar du sjansen på å stemme på et lite parti ved sametingsvalget til høsten?

Hans Eriksen

Fremskrittspartiet fikk 161 stemmer i valgkrets 1 og sikret seg dermed et mandat. Til høsten er Hans Eriksen nummer to på Frp-lista.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Spredningen på mange og små lister fører til at mange stemmer forblir urepresenterte eller «bortkastet», skriver forskerne Eva Josefsen og Bernt Aardal i boka «Sametingsvalg - Velgere,partier, medier» (se faktaramme).

Terskelen for å bli representert på Sametinget er høy slås det fast i boka. Dette gjelder særlig i de minste kretsene som Vesthavet og Sørsamisk valgkrets.

Om 26 dager går fristen for å sende inn listeforslag til sametingsvalget ut.

Hver fjerde stemme

I de tre siste sametingsvalgene (2001, 2005 og 2009) er det avgitt nesten 6.000 stemmer som ikke er representert med noe mandat.

– Dette utgjør i snitt nesten hver fjerde stemme. Dette skyldes at velgerne sprer seg på mange lister og at mange lister bare stiller i noen få kretser, skriver Josefsen og Aardal.

I Østre valgkrets hvor ni lister kjempet om seks mandater, måtte man ha rundt ti prosent av stemmene for å sikre seg mandat. Fremskrittspartiet fikk 9,5 prosent av stemmene; 161 stemmer av totalt 1686 avgitte stemmer.

Nærmest sistemandatet var Árja med 7,3 prosent av stemmene (123 stemmer).

Går sammen?

Ved valget i 2009 var Hartvik Hansen toppkandidat for Tana Fellesliste. 6,6 prosent av velgerne (112 stemer) stemte på lista.

– Det var litt surt ettersom vi ikke var så langt unna et mandat, sier han til NRK.

Nå er Hansen i samtaler med Jánoš Trosten (Ofelaš) og Árjas Laila Susanne Vars om å danne en liste til høstens valg .

Slår man sammen stemmene til disse listene fra 2009-valget, ville en slik fellesliste fått 311 stemmer. Lista kunne i teorien kjempet om to mandater fra valgkrets 1.

– Personlig ønsker jeg et slikt samarbeid. Jeg har oppfordret våre medlemmer til å støtte dette. Det er flere synspunkter om dette, sier Hansen til NRK.

Kampen om mandatet

Her er oversikten som viser hvilke partier som vant mandat med lavest oppslutning i samtlige sju valgkretser.

Mandat ved lavest oppslutning

Valgkrets

Parti

Antall stemmer/prosent

Avgitte stemmer totalt

Østre (1)

Frp

161 / 9,5

1686

Ávjovárri (2)

Høyre

165 / 6,2

2647

Nordre (3)

Árja

127 / 9,7

1357

Gaisi (4)

Frp

140 / 10,5

1344

Vesthavet (5)

Ap

226 / 24,6

917

Sørsamisk (6)

ÅSG

146 / 26,6

549

Sør-Norge (7)

SBS

219 / 20,1

948

Nedenfor ser du stemmetallene for du ulike partiene i de ulike valgkretsene. Slik kan du sammenligne hvor de «bortkastede» stemmene gikk ved valget i 2009.

Valgkrets 1 - Østre

Valgkrets 1

Parti

Forhåndsst.

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn.

Sp

29

78

4.6

 

DnA

221

604

35.8

Árja

17

123

7.3

 

Frp

69

161

9.5 

Høyre

34

96

5.7

 

NSR/SfP

112

363

21.5

SFF

18

73

4.3

 

Felleslista

21

112

6.6

0

Ofelaš

21

76

4.5

 

Valgkrets 2 - Ávjovárri

Valgkrets 2

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent 

Mandatprogn

NSR

210

522

18.1 

2

Sp

32

101

3.5

 

SfP

81

180

6.2

 

DnA 

243

536

18.5

Árja 

189

586

20.3

Frp 

52

130

4.5

 

Høyre

46

165

5.7

1

Fastb. 

34

127

4.4

 

Flyttsam. 

240

447

15.5

2

KrF 

17

51

1.8

 

13

46

1.6 

 

Valgkrets 3 - Nordre

Valgkrets 3

Parti

Forhåndsst.

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn

NSR

74 

163

12.1

Sp 

28 

79

5.9

 

DnA 

128

326

24.2

2

Árja 

38 

127

9.4

1

Frp

96 

235

17.5

1

Høyre 

27

74

5.5

 

SV 

21

62

4.6

 

SFF 

17

101

7.5

 

Nordkal. 

82

179

13.3

Valgkrets 4 - Gáisi

Valgkrets 4

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent 

Mandatprogn. 

NSR 

136

458

34.3

Sp 

23

101

7.6

 

DnA 

133

450

33.7

Árja 

17

86

6.4

 

Frp 

40

140

10.5

1

Høyre 

17 

40

3.0 

 

SFF 

16

59

4.4

 

Valgkrets 5 - Vesthavet

Valgkrets 5

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent

Mandatprogn

NSR 

166

437

47.7 

3

Sp 

28 

71

7.7

 

DnA

106

226

24.6

Frp 

41

68

7.4

0

SFF 

15

60

6.5

 

Sjaddo 

32

55

6.0

 

Valgkrets 6 - Sør-samisk

Valgkrets 6

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent 

Mandatprogn

NSR

116

161

29.8

Sp

23 

34

6.3

 

DnA

109

177

32.8

1

SFF 

14

22

4.1

 

ÅSG 

90

146

27.0

Valgkrets 7 - Sør-Norge

Valgkrets 7

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn

NSR

229

304

28.1 

1

SfP 

44

82

7.6

 

DnA 

236

314 

29.0

2

Árja 

51

69

6.4

 

Høyre 

63

76

7.0

 

SFF 

16

18 

1.7

 

SBS 

169

219 

20.2

1

Frist 31. mars

Arbeiderpartiet er ferdig med sine nominasjoner. Samme gjelder Fremskrittspartiet. NSR er i ferd med å sy sammen listeforslagene til sine nominasjonsmøter.

Mange av de mindre listene som tradisjonelt har deltatt ved valgene, arbeider med lister.

Forslaget må være kommet til Sametinget senest 31. mars.

Det velger inn tilsammen 39 representanter fra sju valgkretser. Hver valgkrets får i utgangspunktet to mandater.

De resterende 25 mandatene fordeles proposjonalt etter antall personer som er registrert i valgmanntallet i kretsene.

Sametingets valgmanntall

Valgkrets

Manntall 2009

Mandater 2009

Manntall 2011

Mandater 2013

Østre

2.221

6

2.177

6

Ávjovárri

3.560

9

3.532

8

Nordre

1.977

6

2.006

5

Gáisi

1.984

6

2.041

6

Vesthavet

1.408

5

1.455

4

Sørsamisk

884

3

904

4

Sør-Norge

1.856

4

2.047

6

Sum

13.890

39

14.162

39