5 millioner til styrking av samiske språk. – veldig bra, men ikke nok sier sametingspolitiker

Statsbudsjettetforslaget bevilger 5 millioner kroner for oppfølging av De samiske språkvalgs rapport Hjertespråket. – Veldig bra, men det trengs mer penger, sier Lars Filip Paulsen.

Lars Filip Paulsen
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– jeg er veldig glad for at regjeringen bevilger 5 millioner kroner til Hjertespråket. At regjeringen gir fem millioner til dette viser at Hjertespråket er viktig for Regjeringen, men hvis vi skal gjennomføre alle tiltakene så må det bevilges enda mer penger. Dette er en start, sier sametingspolitiker Lars Filip Paulsen.

Føler at utvalget ble hørt

Bård Magne Pedersen som ledet Det samiske språkutvalget med å utarbeide rapporten NOU 2016: 18 Hjertespråket sier til NRK Sapmi at han føler seg hørt.

– Denne bevilgningen er en god respons på det som språkutvalget har vektlagt mest,

altså satsing på det som vi vet virkelig virker, nemlig å satse på barne- og unge.

Fylkesmann i Troms, Bård Magne Pedersen

Bård Magne Pedersen som ledet Det samiske språkutvalget mener at regjeringen har vektlagt det som språkutvalgets rapport vektlegger mest.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Styrke samiske språk

– Regjeringa vil ta vare på og styrke samiske språk. Vi vil derfor øke bevilgende til Sametinget med 5 millioner kroner i 2018, som en start på oppfølgingen av rapporten fra samisk språkutvalg, Hjertespråket, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Jan Tore Sanner.

– Det er positivt at vi nå ser at stadig fleire med samisk bakgrunn ønsker å lære seg språket og føre det vidare til neste generasjon sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Til Sametinget foreslår regjeringen å sette av 486 millioner kroner i 2018, en økning på 5,4 prosent fra 2017.