Reinkjøtt for halv mill. kr kan bli dyrefór

Mattilsynet vurderer om 423 reinskrotter må ødelegges. - Skrottene er i meget dårlig hold, sier distriktsleder Torkjell Andersen i Mattilsynet.

Reinskrotter
Foto: Mattilsynet

Mattilsynets distriktskontor i Nord-Troms har ennå ikke tatt stilling til om kjøttet er egnet til konsum.

- Vi venter på prøveresultatene, men en del tyder på at dette kanskje ikke egner seg som menneskemat, sier distriktsleder Andersen til Sami Radio.

HØR: Torkjell Andersen i Mattilsynet

Fraktet Norge rundt

Kjøttet er nå på fryselager ved anlegget til Verdde AS i Burfjord i Nord-Troms.

Før det havnet dit, er skrottene fraktet Norge rundt:

  • Reinen ble slaktet like utenfor Karasjok i perioden 22. til 24. februar.
  • Skrottene ble fraktet til Vadsø.
  • Fra Vadsø med trailer til Ølen i Rogaland.
  • Fatland Ølen AS avviste kjøttet 12. mars.
  • Transporten gikk tilbake, og ferden endte i Burfjord i Nord-Troms.

Mørke, tørre og uhygieniske

Den foreløpige inspeksjonsrapporten til Mattilsynet er svært kritisk:

"Skrottene bærer preg av lang tids lagring uten emballasje, og er mørke og tørre".

"Enkelte av de inspiserte skrottene har flekkvis svarte områder, og pelshår er ikke fjernet fra skrottene slik vanlig praksis er."

"Enkelte av skrottene er dessuten i meget dårlig hold, uten at de kan defineres som avmagrede."

Ifølge Mattilsynet har skrottene vært uemballert helt siden slaktingen.

- Om lag 40 av skrottene var falt på gulvet da transporten ankom Burfjord, skriver Mattilsynet.

Halv million kr

Kjøttet eies av selskapet Boalvvir. Verdien på partiet anslås til mellom 400.000 og 500.000 kr.

- Pr. dags dato har vi ikke hatt økonomisk tap i forbindelse med denne saken, sier daglig leder Elle Merete Omma i Boalvvir .

Boalvvir har avtale med COOP-kjeden om levering av reinkjøtt til kjedens dagligvareforretninger i hele Norge.

GULDAL: - Heittogis bohccobiergu