40 rein gikk gjennom isen og druknet

– Skremmende, sier reineier. Loga sámegillii.

40 reinsdyr døde da de gikk gjennom isen ved Stornes i Kautokeino8.11.21

FROSSET FAST I ISEN: 40 rein er funnet døde etter at de gikk gjennom isen ved Stornes i Kautokeino mandag.

Foto: Ole Ailu Gaup

Til nå har vi funnet 40 døde rein, sier reineier Ole Ailu Gaup (32).

Han fikk en dramatisk arbeidsdag i går, da han sammen med de andre reineierne i hans siida holdt på å flytte med reinen til vinterbeite på Finnmarksvidda.

Reinflokken skulle krysse Kautokeinoelva ved Stornes, 3 mil nord for Kautokeino.

Elva var delvis dekt av is, og planen var at reinen skulle svømme over, men så mistet de en del av flokken opp på isen.

– Reinen velger helst å gå på isen i stedet for å svømme over, men isen var tynn og brast, forteller Gaup.

Ole Ailu Gaup

TRAGEDIE: Reineier Ole Ailu Gaup i Kautokeino forteller at reinflyttingen er blitt mer krevende fordi elver og vann er lengre isfri en tidligere. Det var skremmende å miste så mange rein på denne måten, sier han.

Foto: Privat

Fikk hjelp av brannvesenet

Rein havnet i det islagte vannet, og prøvde desperat å komme seg på land.

– Reinen fikk panikk, og tråkket på hverandre, sier Gaup.

Reineierne hadde ikke båt, og måtte ringe etter hjelp fra 110-sentralen.

Brannmannskaper fra Kautokeino kom etter hvert med båt for å hjelpe til.

Det ble en vanskelig redningsaksjon.

– Redningsarbeidet var krevende, elva var full av isflak og det gjorde redningsarbeidet vanskelig, sier aksjonsleder Geir Clemet Hætta ved Kautokeino brannvesen.

Dette er dronebilder fra søndagens redningsaksjon

Brannmannskapet klarte å berge fem rein i land.

– Vi fant fem rein som det fortsatt var liv i. Vi tok noen rein i båten, mens andre trakk vi i land etter båten. Jeg vet ikke om de overlevde, sier Hætta.

– Stor tragedie

Gaup forteller at to av reinene som brannmannskapene fikk i land, overlevde.

– Nesten alle reinene som havnet i vannet døde. Til nå har vi funnet 40 døde rein i elva, sier Gaup.

Reineierne har i dag lett langs elvebredden for å se om det ligger flere døde eller skadede rein der.

Gaup er rystet etter gårdagens drama.

– Det er en stor tragedie å miste så mye rein på en gang. Det er veldig skremmende, sier Gaup.

Krevende å flytte med rein

Han forteller at reinflytting er blitt mer og mer krevende de senere årene, fordi mildere klima gjør at vannene ikke fryser til like tidlig som før.

– Det er blitt vanlig med usikker is på denne tiden av året, Det gjør jobben vår mer utfordrende. Man har jo ikke noe lyst å la flokken gå ut i vannet på vinterstid, sier Gaup.

Rein gjennom i Mierojávri i Kautokeino kommune

FLERE REDNINGSAKSJONER: Søndag måtte brannvesenet i Kautokeino berge rein som hadde gått gjennom isen ved Mieron i Kautokeino.

Foto: Kautokeino brannvesen

I høst har Kautokeino brannvesen deltatt i tre redningsaksjoner allerede etter at rein har gått gjennom isen.

Dette er fra søndagens redningsaksjon.

– Den første aksjonen var for noen uker siden, og så hadde vi to aksjoner etter hverandre: En på søndag og en i går, sier Geir Clemet Hætta.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.