Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Oslo – Oslove: – Stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur

  Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke er også tydelig på at Kristelig Folkeparti helhjertet støtter at Oslo får samisk navn.

  Han var da også med på møtet onsdag, der et enstemmig utvalg stemte for at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir Oslove.

  – Jeg tenker det er et stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur i Norge at hovedstaden nå får samiske navn, sier Håbrekke på e-post til NRK.

  Også Venstres Ismail Ali Hussain gleder seg over dette vedtaket.

  – Vi i Venstre er veldig glad for at Oslo får et eget samisk stedsnavn, og stemte for den innstillingen som lå til behandling i utvalget, uttaler han i en skriftlig kommentar til NRK.

  og legger til:

  – Som en bystyrerepresentant med minoritetsbakgrunn er jeg ekstra glad for et slikt vedtak. Hurra for det flerkulturelle Oslove.

  Kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • SV om samisk navn på Oslo: Samene er et urfolk og de må anerkjennes

  – Det er ingen tvil om at samene er et urfolk i Norge, og det må anerkjennes. Kultur og språk må tas vare på, og da må Oslo som hovedstad bidra med det vi kan, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

  Hun er leder av kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

  I dag ble det langt på veg klart at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir «Oslove».

  Et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk inn for å bruke den nyere sørsamiske navneformen onsdag.

  Oslo har de siste årene hatt en samarbeidserklæring med sametinget.

  Kommunen har også bidratt til støtte til etablering og drift av Samisk hus, i tillegg til opplæring i samisk språk på Oslo samiske skole, og barnehagetilbud ved den samiske barnehagen.

  Nå er det på tide at Oslo også får et samisk navn, mener Holmås Eidsvoll.

  Det forrige rødgrønne byrådet kom frem til sitt forslag etter en konsultasjonsprosess etter Sameloven med seks samiske lag og foreninger i Oslo.

  De samiske Oslo-organisasjonene har blant annet ment at det har en viktig symbolsk verdi at det samiske navnet på byen skal være annerledes enn det norske.

  – Det støtter SV og jeg helhjertet, og jeg er veldig glad for at et bredt flertall i bystyret ligger an til å gjøre det samme, sier Holmås Eidsvoll.

  Bystyret i Oslo skal votere over saken før jul.

  Sunniva Holmås Eidsvoll
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Suopma cuiggoduvvo go gidde rájá Ruššii

  Amnesty International cuiggoda Suoma go gidde rájá Ruššii. Sin mielas lea váttis oaidnit movt Suopma dál ollašuhttá gáibádusaid mat gusket vuoigatvuhtii ohcat dorvobáikki.

  Suopma giddii rájá gaskaboddosaččat go máŋga čuođi olbmo bohte rájá rastá ohcat dorvvu. Hálddahusváldit lohket sivvan dán giddemii lea nášunala oadjebasvuohta.

  Sii meidnejit ahte Ruošša sádde dorvoohcciid Supmii iešdáhtos, ja lea gohčodan dan hybridafalleheapmin.