32 millioner til idrettsanlegg

33 anleggsprosjekter i Finnmark kan glede seg over å fått tilsagn på spillemidler til idrettsanlegg. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok nylig årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt ble 32,2 millioner kroner fordelt til ulike anlegg i Finnmark. Over halvparten av årets søknader ble innvilget med tilskudd. Blant disse er blant annet Oalgejok skytelag i Karasjok og Masi lysløype. Det skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.